Gå til sidens hovedinnhold

Slutt på spekulativt forfall

En ny forskrift i plan- og bygningsloven skal hindre at utbyggere kan spekulere i forfall av bevaringsverdige bygninger.

MADSERUD: Selvaag har gjennom mange år fått kraftig kritikk for at selskapet lot Langaardvillaen i Madserud allé forfalle. Til slutt var forfallet kommet så langt at det var få som trodde det var mulig å sette den i stand igjen. I forbindelse med at bystyret i 2007 sa nei til Selvaagbyggs forslag til reguleringsplan for området, ble selskapet pålagt et utbedringsprogram for villaen.

Løpende vedlikehold

Med den nye forskriften som kommer samtidig med ikrafttredelsen av ny plan- og bygningslov, vil ikke dette kunne skje på nytt. Alle partiene i Stortingets miljøkomité, utenom Frp, ønsker at kommunene skal få et virkemiddel som skal hindre at eiere av bygg spekulerer i å la bevaringsverdige bygninger forfalle så mye at bygget i realiteten ikke er mulig å redde. Det betyr at eiere må ivareta det løpende vedlikeholdet, sier leder i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus (FOA), Sten Sture Larre.

Ivareta politisk intensjon

Han har sammen med sin far Erik Sture Larre og gjennom Madserud vel kjempet for å bevare bebyggelsen i området og gått imot Selvaags rive- og byggeplaner. Som leder av FOA har han senere vært engasjert i en rekke saker som dreier seg om vern av bygg- og bomiljøer.

Fortidsminneforeningen ville helst at selve lovteksten skulle inneholde en adgang for kommunene til å gi de nødvendige pålegg for å hindre forfall av bevaringsverdige bygninger. Dette fikk ikke støtte hos regjeringspartiene, som ville ha en forskrift i stedet. Da blir det viktig at forskriften blir utformet på en slik måte at den ivaretar den politiske intensjonen. Forskriften må være generell, slik at den blir et nyttig virkemiddel for kommunen i det å gripe inn underveis når et bevaringsverdig bygg forfaller.

20 år for sent

Han er oppmerksom på at forskriften kan få ulik betydning med hensyn til forskjell i praktisering i byen og på landet.

Det er forskjell på en vanlig lønnsmottaker på landsbygda med for eksempel ti driftsbygninger som er preget av forfall og en utbygger som stanser alt vedlikehold i det øyeblikk vedkommende ønsker å rive eksisterende bygg for å utnytte tomten hardere.. Det vil nok forskriften speile, sier Larre.

Selv om han er positiv til en forskrift, synes han den kommer sent.

Det er en lang forhistorie, hvor mange bygg er ødelagt og revet. Egentlig kommer den 20 år for sent, sier Larre.

Titalls millioner

Selvaag garanterer for at pålegget om å sette Langaardvillaen i full stand blir fulgt og viser til arbeidet med istandsettingen av villaene i Kruses gate 7/9 på frogner. Arbeidet vil komme på flere titalls millioner. Det utvendige arbeidet med det originale panelet vil bli tatt først.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin