Se videointervju med Inga Marte Thorkildsen (SV):

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Tirsdag ble det kjent at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo går av med umiddelbar virkning, etter seks år som byråd.

- Når vi så fremover og hvem som skal være med utover neste valg, så var jeg ikke en av dem. For det er jeg klar på at jeg ikke ønsker, sier Thorkildsen til Nettavisen.

Hun avviser at konfliktene som har vært rundt henne som byråd, er en medvirkende årsak til hennes avgang.

- Nei, da hadde jeg jo gått av for lenge siden, sier Thorkildsen.

Nå overlater hun byrådskontoret til partikollega Sunniva Holmås Eidsvoll.

Les også: Inga Marte Thorkildsen (SV) trer av som byråd i Oslo

- Det må jeg nesten

Hun går imidlertid ikke tomhendt ut av kontoret. Thorkildsen kan nemlig søke om etterlønn, noe avgåtte politikere i viktige verv får om de ikke har en jobb å gå til.

For hennes del, vil det bety en etterlønn på over 300.000 kroner.

«Byrådets medlemmer, ordfører, varaordfører, ledere og nestledere i bystyreutvalgene som fratrer i løpet av eller ved utløpet av valgperioden, har rett til å søke om ettergodtgjøring for inntil tre måneder», står det i reglementet for godtgjøring av folkevalgte i Oslo kommune.

Overfor Nettavisen bekrefter Thorkildsen at hun vil søke om etterlønn.

- Det må jeg nesten, for jeg har jo ingen jobb å gå til, sier den avgåtte byråden.

I de aller fleste tilfellene innvilges søknadene om etterlønn, en ordning som også gjelder for regjeringen. I perioden fra 2014 til 2019 ble det utbetalt 20 millioner kroner i etterlønn til statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Se videointervju med Thorkildsen øverst i saken.

- Ikke noe å falle tilbake på

Thorkildsens lønn som byråd har vært på 1.269.066 kroner, som tilsvarer 90 prosent av godtgjørelsen til en statsråd. Det vil si at hun kan få en etterlønn på inntil 317.000 kroner, dersom hun de neste tre månedene står uten en arbeidsinntekt.

- Jeg har hatt fullt fokus på det jeg har drevet med hele veien, og er ikke sånn skrudd sammen at jeg planlegger karrieren min lenge før jeg skal gå. Dessuten var vi ikke helt sikre på når det skulle bli heller, så det er først nå jeg har muligheten til å begynne å tenke ordentlig på hva jeg ønsker å gjøre, utdyper hun.

- Hvorfor synes du det er riktig at du skal få etterlønn?

- Av de ordningene som vi politikere har, synes jeg mange er kritikkverdige. Så synes jeg faktisk at etterlønnen ikke er av de, så lenge man bruker dem etter intensjonen, som er at man ikke har en jobb og ikke har muligheten til å forsørge seg selv, sier Thorkildsen.

Les også: MDG-byråden lovet å plante 100.000 trær - har plantet 696: - Ikke bekymret

- Alternativet er å gå til Nav

Hun viser til at etterlønn ofte gis etter lang tid i politiske verv.

- I mitt tilfelle er det seks år, og jeg ikke har noe å falle tilbake på, sier hun.

- Det er snakk om tre måneders lønn, og for ditt vedkommende over 300.000 kroner. Så du synes det er riktig å ta imot det selv om du ikke jobber?

- Det er sånn ordningen er. Alternativet er at jeg belaster velferdssystemene våre, og går til Nav, for jeg har ingen jobb nå å gå til. Men jeg lover at jeg skal forsøke å få meg en jobb, jeg skal ikke sitt og tvinne tommeltotter, sier Thorkildsen med et smil.

Dersom en vanlig arbeidstaker selv sier opp stillingen, eller er ansvarlig for at man mister jobben, har man imidlertid ikke krav på dagpenger før etter 18 uker, ifølge Nav.

Thorkildsen påpeker at man betaler skatt av etterlønn, samt at hun hver måned betaler over 10.000 kroner i partiskatt til SV.

- Hvis jeg starter med noe i perioden, så skal jeg selvfølgelig rapportere om det og si fra meg etterlønn, legger hun til.

Les også: Handelsstanden advarer sterkt mot byrådets p-avgift: - Helt uspiselig

- Vært en del konflikter

Det var i 2017 at Thorkildsen ble byråd for oppvekst og kunnskap, etter først å ha vært byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i to år.

I flere saker har det stormet rundt henne, og for tre år siden var hun i en konflikt med daværende utdanningsdirektør Astrid Søgnen, som endte med at Søgnen måtte gå av.

- Nå har jo ting begynt å roe seg litt ned, og det synes jeg er bra. Men man må også være klar over at vi som ønsker mye, og SV er et sånt parti, møter mye motstand. Sånn må det nesten være når du skal skape forandring, men det er også viktig å få til ro etterpå, sier hun.

- Har det vært en slitsom periode?

- Vi avslutter selvfølgelig med den største krisen siden 2. verdenskrig. Det er klart at det har vært ekstremt tøft, men også veldig viktig og givende. Så har det vært en del konflikter før det også, men først og fremst synes jeg at dette har vært det morsomste jeg har vært med på i hele mitt politiske liv, sier Thorkildsen.

- Så hva skal du gjøre nå?

- Det må jeg tenke litt på, for det har jeg ikke hatt tid til, svarer hun.

Thorkildsen har tidligere vært barne-, familie-, likestillings- og inkluderingsminister.