Gå til sidens hovedinnhold

Små flyplasser trues av Frp

Samferdselsministeren mener Frp er en trussel mot mange av de små flyplassene.

Frp innrømmer at partiet vil ha færre flyplasser.

I dag sørger de fire store flyplassene her i landet for å holde liv i 40 flyplasser som går med underskudd.

– Et finmasket nett av flyplasser er avgjørende for at folk skal kunne velge å bo der de vil og et næringsliv over hele landet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Jeg mener det er avgjørende viktig å holde fast på solidaritetsmodellen som Avinor i dag står for. Denne modellen innebærer at lønnsomme flyplasser er med på å finansiere de ulønnsomme, sier Kleppa og gleder seg over at stortingsflertallet holder fast på solidaritetsmodellen.

– Dersom de såkalt ulønnsomme flyplassene skulle bli en post på statsbudsjettet, så vil disse flyplassene fort bli salderingsposter. Vi kan ikke la Frp få rive ned et godt flyplassmønster som møysommelig er bygd opp over lang tid, sier Kleppa.

Veier i stedet
Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener at Fremskrittspartiets modell er bedre.

– Vi ser jo at dagens modell med kryssubsidiering ikke er tilstrekkelig i nedgangstider. Fremskrittspartiet ønsker i stedet å satse på bedre veier, slik at det ikke blir behov for så mange små flyplasser her i landet. Det vil både gi bedre sikkerhet og et billigere tilbud til folk. Mange av de små flyplassene har så liten trafikk at de ikke har livets rett, sier Hoksrud.

– De rødgrønne partiene tror på sin side på ideen om høyhastighetstog mellom de største byene. Det vil rive ned det økonomiske grunnlaget for de store og lønnsomme flyplassene, sier Hoksrud.

150 millioner
Regjeringen har foreslått å bevilge 150 millioner ekstra slik at Avinor kan settes i stand til å gjennomføre nødvendige sikkerhetsinvesteringer på flere av flyplassene. Avinor har tidligere varslet at planlagte investeringer i Bergen, Sandane, Kristiansund, Røst og Tromsø må utsettes.

Årsaken er trafikknedgang og svikt i inntekter som følge av finanskrisen, men nå blar altså regjeringen opp 150 millioner ekstra på årets statsbudsjett. Stortinget vil senere i måneden slutte seg til disse planene.

(ANB)

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken