Gå til sidens hovedinnhold

Smånytt fra Østensjø BU

Merforbruk i 2008, alarmerende utsikter for 2009, Servicebussen og gratis kjernetid i barnehager. Her er smånytt fra mandagens BU-møte i Bydel Østensjø.

Brukte 4,2 millioner for mye

ØSTENSJØ: Prognosene fra oktober viste et merforbruk på tre millioner kroner, men økte kostnader på slutten av året førte til at Bydel Østensjø endte opp med et merforbruk (underskudd) på 4,2 millioner kroner.

Syv akuttplasseringer i barnevernet medførte 2,7 millioner kroner i ekstrakostnader, kjøp av sykehjemsplasser medførte et merforbruk på 8,7 millioner, mens hjemmetjenesten kunne vise til et merforbruk på 8,2 millioner kroner på grunn av et dyrt lønnsoppgjør og mye bruk av overtid.

Økte egenbetalinger for institusjonsplasser, økt egenbetaling i barnehager og statstilskudd i samme sektor bidro i positiv retning.

Ny runde om Haakon Tveters vei 63 og 65

OPPSAL: Byrådet har stanset planene om blokkbebyggelse i Håkon Tveters vei 63 og 65 på Oppsal. Dermed stiger håpet om å bygge barnehage på tomtene.

Et enstemmig BU ba mandag administrasjonen gå videre med omregulering av tomtene til barnehageformål.

Alarmerende utvikling

ØSTENSJØ: Bydelen har ikke tallene for årets første måned klar ennå, men den økonomiske utviklingen ser ikke veldig positiv ut. Bydelen har fått 80 ekstra personer på økonomisk sosialhjelp i løpet av januar. Det er budsjettert for 400 klienter i 2009, mens tallet ved utgangen av januar lå på 472, noe som gir ekstra utbetalinger på mellom 600- og 700.000 kroner per måned. Bydelen bruker også flere sykehjemsplasser enn de har budsjettert for, noe som fører til store ekstrakostnader.

Dette er en alarmerende utvikling. Vi prøver å sette i gang tiltak og håper å få opp omsorgsboliger så raskt som mulig. Vi ser at vi vil ha store utfordringer for å få dette til å gå i balanse, sa plan- og økonomisjef Håkon Kleven til Bydelsutvalget mandag.

Har søkt om krisepenger

BØLER: På mandagens BU-møte informerte økonomisjef Håkon Kleven om at bydelen har søkt Oslo kommune om å få en skjerv av krisepakkepengene som regjeringen nettopp lanserte.

Prosjektene det er søkt om penger til er utbygging av omsorgsboliger i Utmarkveien 2, Rustadgrenda 1 og Enebakkveien 158 (Manglerudhjemmet). Det er også søkt om penger til å bygge om Høyenhallveien 8 til en bolig for barnevernet. I tillegg er det søkt om penger til utbedring av Fuglemyra barnehage, Bøler trygdeboliger og Manglerud eldresenter.

Oppsal gård kan bli treffsted

OPPSAL: Bydel Østensjø jobber med en ny alternativ løsning for treffsted for psykisk syke på privateide Oppsal gård. Opprinnelig skulle brukerne inn i den renoverte rektorboligen på Østensjø skole, men renoveringen ble dyr og bydelen så seg ikke råd til å leie lokalene. Brukerne har derfor hatt midlertidig tilhold i Kafé X på Oppsal.

For at Oppsal Gård skal bli et treffsted må det gjøres en del praktiske tilrettelegginger. Bydel Østensjø har søkt Oslo kommune om krisepakkepenger til denne tilretteleggingen.

Ønsker orientering fra Ruter

ØSTENSJØ: Servicebussrute 78 a og b har vært gjenstand for heftig debatt i Nordstrands Blad. Mange mener tilbudet er for dårlig, spesielt med tanke på at NAV-kontoret er flyttet til Skullerud og bydelens helsestasjoner skal samlokalisere på Bogerud. På mandagens BU-møte ble det enstemmig vedtatt at bydelsadministrasjonen skal purre på svar fra Ruter angående motstand mot åpning av Paal Bergs vei og den anbefalte omleggingen av traseen om Skullerud/General Ruges vei. Bydelsutvalget vedtok også enstemmig å invitere Ruter til et komitémøte for å gi en orientering om saken.

Får penger til ungdomstiltak

ØSTENSJØ: Et enstemmig bydelsutvalg bevilget mandag penger til å arrangere kveldsarrangementer for ungdom for å hindre dem fra å dra til sentrum på lørdager.

Arrangementene skal rettes mot uorganisert ungdom og tiltak som rettes mot ungdom med ulik kulturell bakgrunn vil bli prioritert.

Det er satt av penger til minimum fire til ti arrangementer og søknadsfristen er satt til 31. mars.

Vil ta vare på natur- og kulturminner

BRYN/MANGLERUD: Bydelsutvalget vedtok mandag uttalelser hvor det fremgår at natur- og verneinteresser skal ivaretas for Plogveien 22 og Harry Fetts vei 10 (Christinedal) hvor det er planlagt barnehage.

Eiendommen Christinedal med bygningsmasse og omkringliggende natur- og havelandskap er å anse som et av bydels viktigste kulturminner. Dette ønskes bevart. Bruksendring bør derfor ikke gis før reguleringsplanen er vedtatt, heter det i vedtaket fra Byutvikling-, miljø- og kulturkomiteen (BMK).

Plogveien 22 ligger innenfor Østensjø miljøpark og BMK bemerket at enhver utbygging av området må være i samsvar med intensjonen bak miljøparken.

Informerte de folkevalgte

BØLER: Stasjonssjef på Manglerud politistasjon, Gro Smedsrud (bildet), stilte mandag på kort varsel for å informere bydelsutvalget om utviklingen i bydelen.

Smedsrud informerte om at det ressursmessig hadde vært et tøft år, og at fellesoppgaver i sentrum tar mye ressurser fra stasjonen. Smedsrud informerte også om de mange innbruddene, ran av eldre, bekymringssamtalene etter opptøyene i sentrum og situasjonen i ungdomsmiljøet.

Vi har noen få aktive unge gutter. Det er ikke en skremmende utvikling, men vi må ikke slippe opp, sa Smedsrud samtidig som hun skrøt av samarbeidet med skoler og barnevern.

Viderefører gratis kjernetid

ØSTENSJØ: Bydel Østensjø vil videreføre tilbudet om gratis kjernetid til barn med språkstimmuleringsbehov. Mandag vedtok BU at alle barn tilbys fireårskonsultasjon før de er fylt fire og et halvt år og at det settes av 20 halvdagsplasser i barnehager i områder med stor andel minoritetsspråklige barn. Barn med språkstimmuleringsbehov/manglende norskkunnskaper tilbys 50 prosents plass fram til skolestart. Det viser seg imidlertid at dette kan være vanskelige å gjennomføre i år fordi det ikke er mulig å gjennomføre fireårskontroll på alle innen søknadsfristen for barnehager som bydelen er pålagt å følge.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021