FHI melder at alt tyder på en betydelig smittespredning de siste ukene. I forrige uke ble det meldt om 3073 tilfeller av covid-19. Det er en økning på 79 prosent fra uke 43.

De regner med at tallet reelt sett er over doblet så høyt, fordi de tror under halvparten av smittetilfellene blir oppdaget.

Les også: Hvis denne munnbind-teorien stemmer, kan vi få flere korona-smittede uten symptomer

– De siste to ukene har vi sett en kraftig økning i smittede. Det er bekymringsfullt og utviklingen må følges nøye, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Vold sier at det fortsatt er viktig at kommunene tidlig oppdager og raskt slår ned lokale utbrudd.

– Det krever betydelig innsats å bremse spredningen av covid-19 i samfunnet. Kommuner med økende smitte må styrke testing og smittesporing, målrettede tiltak mot grupper med økt risiko for smitte og eventuelt sterkere restriksjoner for å redusere kontakthyppighet. I tillegg må vi alle etterleve de generelle smittevernrådene, sier Vold.

FHI legger derfor i dag frem nye, strengere råd til befolkningen. Se liste i bunn av saken.

Innvandrere er betydelig overrepresentert

Innvandrere utgjør 15 % av befolkningen i Norge. I uke 44 var andelen meldte tilfeller blant utenlandsfødte 42 % og andelen inneliggende med covid-19 født utenfor Norge var 47 %.Les også: Kraftig økning i koronapasienter – 60 innlagt på sykehus

Utdrag fra rapporten

  • 122 889 personer ble testet i uke 44, det er en økning på 24 prosent fra uka før.
  • Andelen positive blant de testede gikk opp fra 1,73 prosent i uke 43 til 2,50 prosent i uke 44.
  • Det er en økning av antall smittede i alle fylker, men det er store geografiske variasjoner. Oslo, Vestland og Innlandet har flest tilfeller, sett i forhold til antall innbyggere, forrige uke
  • Det er en økning i alle aldergrupper, med en overvekt av menn blant dem mellom 20 og 79 år.
  • Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall, men det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren.

Nye råd: Bor du alene? Da bør du kun ha 2-3 nære kontakter

FHI melder onsdag ettermiddag også at de kommer med følgende anbefalinger, som er innstramminger av eksisterende råd om hvordan du bør oppføre deg:

  • Vi anbefaler nå at alle nærkontakter bør teste seg. Det vil ikke forkorte karantenetiden, men fremskynde smittesporingen rundt de som er smittet.
  • Voksne i karantene bør holde avstand til andre voksne i husstanden for å hindre smittespredning. Det er bestemte krav til egnet karantenested.
  • Personer som allerede er i karantene når de får typiske symptomer på covid-19 (luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet eller tap av smak- eller luktesans), regnes som «sannsynlig covid-19-tilfeller» inntil prøvesvar foreligger. Deres hustandsmedlemmer må i karantene i påvente av prøvesvar.
  • Hva som menes med «dine nærmeste» som du kan omgås som normalt, er strammet inn. Det omfatter de du bor med og kjæreste. De som bor alene bør kun ha to-tre personer de er fysisk nær. Det bør være de samme personene over tid.
  • Tid før avisolering er oppdatert. Hovedregelen er at man kan avisoleres når det er gått 10 døgn etter symptomdebut, såfremt man har vært feberfri det siste døgnet.

Nye innstramminger kommer torsdag

Torsdag legger FHI frem sin nye risikorapport, samtidig som Erna Solberg skal regjøre for koronasituasjonen i Stortinget.

Det er ventet at Solberg i sin redgjørelse vil legge frem nye innstrammeringer og tiltak mot smittespredning.

Les også: Høie sier vi er inne i en andre bølge: – Nå er det alvor