- Resultatene viser at smitten trolig ikke er begrenset til de to første påvisningene. Det kan virke som om smitteveien fra menneske til gris er mer vesentlig enn for andre dyresykdommer. Mattilsynet revurderer derfor tidligere strategi for bekjempelse av sykdommen, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet.

Les: Bønder vil fram i vaksinekøen

Avventer avliving
Derfor vil Mattilsynet avvente ytterligere bruk av avliving. Det vil heller ikke bli opprettet bekjempelsessoner rundt de positive besetningene i denne omgang.

I stedet vil Mattilsynet, inntil flere resultater foreligger, videreføre bruken av restriksjoner på smittede og mistenkte smittede besetninger. De viktigste begrensningene vil omfatte forflytning av levende dyr, mens transport av dyr til slakt vil tillates etter nærmere godkjenning.

Andre landsdeler?
Det skal nå sjekkes om andre landsdeler er rammet, og da særlig de med tett konsentrasjon av gris og der det er besetninger der røktere har vært syke eller fått påvist influensa.

- I tillegg til det området som allerede er rammet, innebærer dette at vi også må undersøke besetninger i andre landsdeler hvor det er mange svinebønder, sier Røthe Knudtsen.

I løpet av de neste ukene vil tilsynet ta stilling til hvilke tiltak som er nødvendige for å begrense videre spredning av sykdommen.

Les også: Nytt tilfelle av svineinfluensa i Nord-Trøndelag

Spis kjøtt
Svineinfluensaviruset smitter ikke via matvarer og en kan ikke få svineinfluensa av å spise svinekjøtt eller produkter av svin.

Influensaen smitter heller ikke fra gris til menneske. Kun noen få tilfeller er registrert, og i de fleste av disse tilfeller har smitten ikke spredt seg videre mellom mennesker.