Gå til sidens hovedinnhold

Smittespredningen øker i Norge - nå er Trøndelag på topp

- Dette viser at situasjonen kan snu seg raskt, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser store endringer siden forrige rapport. Nå har Trøndelag gått forbi Oslo og Viken og har høyest forekomst av covid-19-smitte i landet for de siste to ukene samlet. Deretter følger Oslo, Viken og Rogaland.

Les også: Kommuner med felles oppfordring: - Ikke kryss kommunegrensen

- Kan raskt komme i vanskelig situasjon

Smittetrykket i Trøndelag, målt som smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uke 52 og 53, er 210.

- Dette viser at situasjonen kan snu seg raskt, og at områder som i utgangspunktet har lite smittespredning raskt kan komme i en vanskelig situasjon, sier avdelingsdirektør Line Vold ifølge en pressemelding.

Skjerper lokale smitteverntiltak

Trondheim kommune har innført lokale, skjerpede smitteverntiltak som foreløpig gjelder fram til og med 31. januar, blant annet antallsbegrensning i butikker og kjøpesenter, påbud om munnbind på kollektivreiser og i drosje og hos frisører og hudpleiesalonger. Kommunen har også innført en plikt til å jobbe fra hjemmekontor når det er hensiktsmessig.

St. Olav begrenser besøk

Samtidig melder avisa Nidaros at St. Olav innfører begrensninger på besøk på sykehus på grunn av den økte smittesituasjonen i Trøndelag. Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet.

Foreløpig er det meldt om 3740 nye tilfeller av koronavirus i uke 53 i Norge. Det er en økning på 16 prosent sammenlignet med uken før (3228).

Ber innbyggere holde seg hjemme

- Vi merker at Trøndelag har fått det, sier Skaun-ordfører Gunn Iversen Stokke til Nettavisen onsdag formiddag og forteller at politikerne i ettermiddag skal få orientering om fire nye smittetilfeller som er meldt inn i løpe av dagen.

Stokke sier smittesporingsarbeidet er krevende for en liten kommune. Kommunen har rundt 7000 innbyggere.

Sammen med de andre kommunen i Trøndelagregionen har Skaun gått ut med klare pålegg og anbefalinger til sine innbyggere, blant annet om ikke å krysse kommunegrenser hvis det ikke er strengt nødvendig.

- Vi forholder oss til de nasjonale anbefalingene, og i tillegg ber vi innbyggerne om å dra minst mulig ut av kommunen, holde seg hjemme, ikke dra på besøk, vaske hender og holde avstand, sier Stokke.

Les også: Regjeringen utreder grunnlag for å innføre portforbud

Økt reising og sosial aktivitet

Line Vold i FHI sier uketallene bekrefter utviklingen de var bekymret for før helgen og som var bakgrunnen for at regjeringen innførte nye tiltak søndag.

- Vi har vært spesielt bekymret for at økt reising og sosial aktivitet i jul og nyttår skulle føre til mer smittespredning, sier Vold.

I ukerapporten skriver FHI at de særlig følger med på to nye varianter av koronaviruset, det er 501.V1, som kalles for UK-varianten og 501.V2 som kalles for Sør-Afrika varianten.

- Vi har hatt særlig oppmerksomhet for importtilfeller fra Storbritannia fordi en ny variant av SARS-CoV-2, undergruppe B.1.1.7, har fått stor utbredelse der i det siste og man stiller spørsmål om denne varianten kan være mer smittsom enn andre varianter i omløp, skriver FHI i sin rapport.

FHI sier det nå er viktig at kommuner rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt, samtidig som de starter opp vaksinasjonsprorgrammet.

INFOGRAFIKK: Smittetall i Trondheim, Stavanger og Oslo.

Dette er hovedpunktene i FHIs rapport for uke 53

 • I løpet av uke 53 gikk antall testede ned i alle fylker unntatt Rogaland, Nordland og Trøndelag. Andelen positive blant testede var høyest i Viken (5,6 prosent), Oslo (5,2 prosent), Rogaland og Trøndelag (begge 3,8 prosent). I løpet av uke 53 økte antall meldte tilfeller i 6 fylker (Nordland, Rogaland, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag og Viken), mens 5 fylker (Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Troms og Finnmark og Vestland) meldte om færre tilfeller enn uka før. Totalt 175 kommuner meldte ingen tilfeller i uke 53, og av de 181 som meldte tilfeller var det 85 som meldte færre enn 5 tilfeller. Det var dermed 96 kommuner som meldte om 5 eller flere tilfeller i uke 53.
 • I uke 53 var andelen positive funn høyest i aldersgruppen 6–12 år (6,9 prosent) og 13–19 år (5,6 prosent) og lavest blant personer over 60 år (3 prosent). Antall meldte tilfeller økte i alle aldersgrupper.
 • For uke 52–53 mangler det informasjon i MSIS om smitteland og smittesituasjon for langt de fleste av de meldte tilfellene (71 prosent).
 • Overvåkingsdata og modellering viser økende smittespredning siste uker.
 • Det er foreløpig meldt 3740 tilfeller i uke 53 (130 per 100.000 innbyggere for uke 52 og 53 samlet). Dette er en økning på 16 prosent sammenlignet med uke 52 da det ble meldt 3228 tilfeller. Samtidig har det vært nedgang i antall testede siste 2 uker og en 7 prosent nedgang fra uke 52–53. Etter en nedgang i andel positive blant de testede fra uke 47 til uke 51, har andel positive økt fra 2,0 prosent i uke 51 til 3,6 prosent i uke 53.
 • Det har vært en økning i antall meldte tilfeller fra 6 av landets fylker siste uke. I Trøndelag har antall meldte tilfeller økt siden uke 49 og fylket har nå høyest forekomst i landet med 210 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 52 og 53 samlet, etterfulgt av Oslo (205), Viken (176) og Rogaland (152). Agder har lavest forekomst med 21 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 52 og 53 samlet.
 • De siste fire ukene har antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak vært relativt stabilt (mellom 70 og 90). I uke 53 er det foreløpig rapportert om 81 nye innlagte pasienter. Helse Sør-Øst rapporterte flest antall nye innleggelser per 100.000 i uke 53 (58). De siste ukene har det vært en nedadgående trend i nye innleggelser fra Viken, mens antall nye innleggelser fra Oslo har vært mer stabilt. Det var 10 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 53, en nedgang fra 13 i uke 52 og 13 i uke 51.
 • I uke 53 er det foreløpig rapportert om 24 dødsfall. Dette er en økning i forhold til de to foregående ukene, og likt som i uke 50.
 • Etter en nedgang i smittespredningen i november og en relativt flat periode i første del av desember viser matematisk modellering at smittespredningen i Norge nå er økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall etter 20. desember på 1,4 (95 prosent CI 1,0–1,7).
 • To nye virusvarianter er påvist i Norge. 23 tilfeller av 501Y.V1 (UK-variant) og ett tilfelle av 501Y.V2 (Sør Afrikansk variant), alle er direkte importtilfeller eller nærkontakter til disse. Ingen variant tilfeller er så langt påvist i den generelle overvåkingen.
 • Sju kommuner startet opp vaksinering mot covid-19 i enkelte sykehjem i romjula. I løpet av uke 52 og 53 ble totalt 2 123 personer vaksinert med 1. dose av koronavaksinen.
 • Smittespredningen i Norge er stigende og antall meldte tilfeller har fortsatt å øke gjennom jule -og nyttårshelgen til tross for en reduksjon i antall testede. Antall nye innleggelser har vært relativt stabilt de siste fire uker, men dette reflekterer smittesituasjonen 1–3 uker tilbake i tid. Reising rundt i landet gjennom julen kan ha bidratt til økt smittespredning i flere av landets fylker, og til tross for fortsatt stor geografisk variasjon er det flere fylker med insidens på et høyere nivå enn tidligere. Forsterkede smitteverntiltak nasjonalt er innført de første to ukene av 2021 for å bryte denne trenden. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt samtidig som de starter opp vaksinasjonsprogrammet for å beskytte sykehjemsbeboere og de eldste.
 • Rask testing og isolering av smittede etterfulgt av smittesporing og karantene av nærkontakter er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd. Ved økende eller mer utbredt smitte vil det være nødvendig med både målrettede og mer generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg.

(Kilde: FHI)

INFOGRAFIKK: Koronaviruset i Norge - sykehusinnleggelser og smittetall.

Kommentarer til denne saken