Stadig flere av oss er nær andre personer, og skiftet skjedde spesielt rundt 10. mai, viser foreløpige tall fra Smittestopp-appen, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

Teamleder for analysedelen i appen og seniorforsker Kåre Bævre sier at det er de nære og mer langvarige kontaktene som har hatt den største prosentvise økningen.

Se hvordan appen skal brukes:

– Vi har ingen fullgod forklaring på det. En mulighet kan være at vi holder fast ved å unngå kontakt i det offentlige rom, men i større grad har begynt å omgås venner, slekt og kollegaer som i normale tider, sier Bævre.

Det kan også ha sammenheng med at skolene åpnet for alle elever 11. mai, samtidig med en finværsperiode som kan ha ført til at mange var ute, står det på FHIs sider.

Bævre presiserer at tallene er ferske og ikke godt nok validert, og at man derfor skal være forsiktige med å trekke bastante konklusjoner.

Tallene baserer seg på Bluetooth-kontakter, altså personer som har vært i nærheten av hverandre målt gjennom Bluetooth-kontakt på telefonene.

Les også: Advarer mot høyt alkoholforbruk under koronakrisen: – Kan bli mer mottakelig for smitte (+)

Formålet med appen er å varsle om du har vært i nærheten av personer med koronavirus, og i tillegg gi data til analyse av hvordan smitteverntiltakene fungerer. Appen kan blant annet brukes til å studere bevegelses- og kontaktmønsteret.

(©NTB)