OSLO (Nettavisen): Onsdag for en uke siden rapporterte Norge nær en dobling i antallet nye smittetilfeller. I dagene etter har antallet smittetilfeller økt, men antallet nye tilfeller har vist en nedgang. Men tallene gir ikke et riktig bilde av smittespredningen i Norge, for samtidig er det også innført strenge kriterier for hvem som skal testes. Kun sårbare grupper og helsepersonell prioriteres. Andre med symptomer blir henvist rett til karantene og blir ikke testet.

Nyhetsstudio: Få de siste oppdateringene om koronaviruset

Tør ikke gi estimat

Helsemyndighetene innrømmer at det er store mørketall og tør foreløpig ikke anslå hvor mange som faktisk er smittet av koronaviruset. Mandag - da totalt 18.062 personer var testet - viste de offisielle tallene 1169 personer med påvist smitte. Tirsdag er totalt 21.647 personer testet, og det er påvist 1308 smittetilfeller. Det er 139 smittetilfeller det siste døgnet.

- Vi har ikke nok informasjon nå til å gå ut med noe estimat, svarte avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på Nettavisens spørsmål mandag kveld om hvor store mørketallene for smittetilfeller kan være.

- Vi jobber med å få bedre estimater på mørketall. Per nå har vi ikke nok kunnskap til at vi har gått ut slike tall, sier hun.

Sykehusinnleggelser

Vold peker på at det kan være mer interessant å telle sykehusinnleggelser og alvorlige syke som påvist smittetilfeller. Per mandag var det totalt 51 pasienter på sykehus med bekreftet koronavirus, hvorav 11 var innlagt på intensivavdeling. Tirsdag er det 50 pasienter innlagt på sykehus og 15 som er eller har vært innlagt på intensiv. Sammenlignet med påviste tilfeller tyder disse tallene på at Norge har vært tidlig ute med å fange opp spredningen av koronaviruset, mener Folkehelseinstituttet:

- Hvis man kommer sent i gang med overvåking og testing, så vil man først oppdage de alvorlig syke og dødsfall. I Norge har vi gått motsatt vei. Vi har oppdaget mange med milde symptomer, og det tyder på at vi har vært tidlig ute med overvåking og testing, sier Vold, som likevel innrømmer at dataene for spredning i Norge har klare svakheter.

- Vi har ikke gode nok tall per i dag på hvor mange som er smittet, sier hun.

Les også: Vurderer gradvis åpning av skoler

- Har du i symptomer, skal du i karantene

Helseminister Bent Høie har dette rådet til de som har symptomer som kan tyde på koronavirus og som nå blir avvist for testing:

- Hvis du har symptomer, skal du være i karantene. Du skal følge rådene som gjelder for karantene og i størst mulig grad unngå å smitte familiemedlemmer, slik det er beskrevet på nettstedet Helsenorge.no. Da har du ikke behov for å bli testet, for dette skal du gjøre uansett, sier Høie til Nettavisen.

- Sløsing med tid

Mange har opplevd å stå i timelang telefonkø i håp om å bli testet.

- Hvis du vet at du ikke tilhører den gruppa som skal testes, er det heller ikke klokt å bruke tid på ringe til kommunen og be om å bli testet. Det er sløsing av din tid og sløsing av travle folks tid. Norge har innført tydelige regler på dette området. Det vi gjør i fellesskap, er det som forhåpentligvis skal bidra til å stoppe smittespredningen. Så er det å håpe at vi snart får gode anslag på hvor store smittetallene er. Men vi vet vi har smittespredning i Norge, og vi har satt inn store tiltak. Har du symptomer, så skal du sitte i karantene. Det trenger du ingen teste for å få vite, sier Høie.

Se infografikk: Koronaviruset i Norge

- Det er mørketall

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er en forsinkelse på nesten en uke fra man blir smittet til man blir syk.

- Det antallet innleggelser vi har nå reflekterer smittetilfeller for en uke siden. Mye er uklart. Det er mørketall. Men vi følger godt med, sier han.

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.