I midten av mars satt Norge rekord i antall smittede på én uke. 6574 personer testet positivt i uke 11.

Nå en måned senere viser foreløpige tall fra FHI at smittetrykket i Norge er nær halvert til 3717 personer.

Nedgangen den siste uken var 23 prosent, og FHI antar nå at R-tallet i Norge er et sted mellom 0,7 og 0,8.

Samtidig som antall smittede er på full fart nedover, viser statistikken også at skrekkscenarioene om sprengt kapasitet på sykehusene er gjort til skamme. På to uker er antall innlagte på sykehus gått ned fra 307 til 212 personer. Også innlagte på respirator er kraftig fallene.

Les også: Hvor mye smitter egentlig koronaviruset utendørs?

Betydelig nedgang i Oslo

I Oslo er nedgangen enda større enn i resten av landet: 2295 er redusert til 1091.

Det er en nedgang på hele 53 prosent.

I forrige uke alene var nedgangen i Oslo 24 prosent, mens den i Viken var hele 41 prosent ned.

Tall fra Oslo kommune viser at alle bydeler har hatt et betydelig fall i smittetrykket. Størst har nedgangen vært i Groruddalen (se bildet i toppen av saken), som den siste tiden har fått tilført ekstra med vaksinedoser som følge av «skjevfordelingen» av vaksiner.

Samtidig viser tallene at fire bydeler har beveget seg under 200 i smittetrykk. Ingen av disse er tilført ekstra vaksinedoser.

Til tross for den betydelig nedgangen i smitten i hovedstaden: Byrådet forlenget nylig de strengeste tiltakene byen har hatt gjennom hele pandemien, der blant annet butikker og restauranter forblir stengt, det er rødt nivå i skole og barnehager - og foreløpig også forbud mot besøk hjemme.

Les også: Johansen letter ikke på de strenge tiltakene: - Oslo skal ikke snuble på oppløpet

Kraftig økning i vaksineringen

En viktig årsak til fallende smittetall, må kunne antas å være en betydelig økning i antall personer som har fått første vaksinedose.

Den uken Norge hadde smittetopp, var det 57.217 personer som fikk første vaksinedose. I forrige uke var dette tallet nesten firedoblet til 190.962 personer.

Det er verdt å legge merke til at antall personer som har fått andre vaksinedose er vesentlig redusert de siste ukene. Årsaken er at FHI har utvidet mellomrommet mellom første og andre dose, nettopp i den hensikt å gi flere personer første vaksinedose.

Ifølge FHIs egne modeller, regner en med at første vaksinedose med vaksinene fra Pfizer og Moderna, er like effektiv som å være fullvaksinert med Janssen-vaksinen.

Les også: Mange besteforeldre får nå vaksine - hva betyr det for kontakt med barnebarna?

Endrer trolig vaksinestrategien

Onsdag varslet også regjeringen at det etter all sannsynlighet vil bli en større endring av vaksinestrategien.

- Regjeringen har gitt et oppdrag til FHI om å revurdere vaksinestrategien. I tillegg til å vurdere geografisk fordeling og hvorvidt man skal prioritere yngre aldersgrupper, har vi bedt dem om å se på om enkelte yrkesgrupper skal prioriteres opp, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til Dagbladet.

I praksis vil vil dette trolig bety en sterkere prioritering av områder med høyt smittepress, samt prioritering av lærere og barnehageansatte som i dag omgås mange andre mennesker uten beskyttelsesutstyr.