I uke 13 fikk 0,5 prosent av de som gikk til legen i Norge diagnostisert influensalignende sykdom, det skriver Folkehelseinstituttet i ukesrapporten for influensaovervåkning. Det betyr at sesongens influensautbrudd går mot en tidlig slutt i landet. Det var Bergens Tidene som først omtalte saken.

FHI skriver videre at etter de omfattende smitteverntiltakene ble innført i uke 11, har det vært en markant nedgang i antall influensapositive labratorietester. Tiltakene mot koronaviruset har på den måten spilt en stor faktor i influensasesongen.

- Blir du syk nå, må du tenke deg at det kan være korona og forholde deg deretter, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege på Haukeland universitetssjukehus, Kristin Greve Isdahl-Moen til Bergens Tidene.

Hun forteller videre til avisen at det er korona som dominerer samfunnet nå, og at de tror viruset har fortrengt influensaen.