Gå til sidens hovedinnhold

Snart går t-banen herfra

Det blir en delåpning på t-banens linje 4 fra Karlsrud stasjon 8. juli.

LINJE 4: Cato Asperud i Sporveien forteller at arbeidene med t-banens linje 4 er i rute og at den planlagte delåpningen fra Karlsrud stasjon 8. juli går som planlagt.

Det har gått buss for bane fra Bergkrystallen til Ryen siden 8. april grunnet oppgradering på linjen.

Nytt dobbeltspor

– Strekningen fra Brattlikollen til sporvekselområdet ved Karlsrud har blitt fullstendig oppgradert, forteller Asperud.

Det er lagt én kilometer med nytt dobbeltspor samt etablert et overkjøringsspor som vil kunne lette trafikkavviklingen ved avvikssituasjoner.

Stasjonene Brattlikollen og Karlsrud er oppgradert og fått tilnærmet universell utforming.

Ingen forsinkelser

– På Brattlikollen har vi rehabilitert eksisterende plattformelementer ifra 1964 mens det på Karlsrud er nye. To bruer og to kulverter er også oppgradert ved siden av generell oppgradering av strøm og signalanlegg, forteller Asperud.

Han legger til at det fortsatt gjenstår en del arbeider som skal være ferdig frem til 8. juli.

– Det er også fullt trykk på arbeidet frem til Bergkrystallen, sier Asperud. Det er ikke per i dag noen forsinkelser og planlagt åpning av linje 4 er fortsatt 9. september. Ruter opplyser om at eventuelle ruteendringer for buss for bane 4 fra 8. juli ikke er avklart. Mer informasjon om dette kommer.

LES OGSÅ:

Buss for bane 4: Presses til å stoppe bussene

Slik blir de nye trikkerutene

– Det har ikke vært fare for sikkerheten

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen