På Bråte ungdomsskole i Aurskog Høland er elevene heldige. Her fikk 10.-klassingene i 2010 i snitt 3,9 i standpunktkarakter i norsk hovedmål mens de på eksamen fikk 2,6 – altså 1,3 poeng mindre enn det skolens lærere selv hadde satt. Også for fagene engelsk, matematikk og norsk sidemål har lærerne gitt sine elever høyere karakterer enn det eksamenssensorene har gjort.

På Øraker skole i Oslo er det derimot motsatt. Her gikk elevene i gjennomsnitt opp i alle fire eksamensfag. I engelsk ga lærerne sine elever i gjennomsnitt 4 i standpunktkarakter, mens de fikk i gjennomsnitt 4,7 på eksamen.

Det er Aftenposten som har sammenlignet standpunktkarakterene og eksamenskarakterene til alle ungdomsskoler i Oslo og Akershus. De aller fleste skoler er snillere med sine elever enn det eksamenssensorene er.