(Tidens Krav)

Under en nylig gjennomført telling ble det funnet 244 dyr mot 249 dyr under tilsvarende telling i fjor vår.

Nå har Miljødirektoratet vedtatt at inntil 15 dyr kan felles i løpet av året for å hindre konflikt med mennesker.

Kjerneområdet for moskus ligger innenfor et 340 kvadratkilometer stort areal i Oppdal, Dovre og Lesja, men iblant utvandrer det dyr til bl.a. Sunndal.

Sju dyr skutt mandag

Vedtaket om å felle inntil 15 moskus ble gjort etter råd fra fylkesmennene i Trøndelag og Oppland. Sju av dyra, fire kyr og tre kalver, ble felt mandag. Det skjedde sør for Hjerkinn i Dovre.

– Det er snakk om å felle dyr som utgjør en trussel mot mennesker og allmenn ferdsel. Uttaket skal primært rettes mot mindre grupper av dyr og enkeltindivid som oppholder seg utenfor kjerneområdet, og i de delene av kjerneområdet hvor faren for konflikt med mennesker er aller størst, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Direktoratet sitt feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for fellinga. De gjennomførte også årets telling 3. og 6. april i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning, Lesja Fjellstyre og Dovre Fjellstyre.

Forventer kalvedød

Av 244 observerte dyr, befant 166 seg i Oppdal, 66 i Dovre og 12 i Lesja. Det dreier seg om minst 55 voksne okser, 109 voksne kyr og 37 kalver. Resten av dyra er to- og treåringer, hvor kjønn ikke er fastslått, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

– Før kalving i 2018 er det minst 120 potensielt kjønnsmodne kyr i bestanden. Det vil trolig gi en tilvekst av kalv på rundt 70, og følgelig litt over 300 dyr i bestanden etter kalving, seier seniorrådgiver Tord Bretten i SNO.

Ut fra registreringene de siste åra, tror han at en del kalv vil dø av lungebetennelse på sensommeren og høsten.