Snublet i pappeske - krever 700.000 av Rema 1000

En kvinne som snublet i en pappeske på butikken krever erstatning av Rema 1000.

En kvinne som snublet i en pappeske på butikken krever erstatning av Rema 1000. Foto: Ole-Tommy Pedersen (Finnmarken)

Kvinnen snublet i en pappeske i butikken og krevde erstatning for skadene hun fikk i fallet. Nå må hun selv betale 120 000 kroner i advokatomkostninger.

13.11.14 14:54

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken om erstatning fra en kvinne fra Ski etter at hun 8. oktober i 2010 snublet i en pappkasse ved en butikk- reol på Rema 1000 i Ski, skriver Østlandets Blad.

Hun krevde forsikrings- selskapet til Rema 1000, ved daglig leder, om erstatning for påført inntektstap og påførte merutgifter, samt advokatutgifter på inntil 700 000 kroner.

Spørsmålet var altså om Rema er erstatningsansvarlig for skaden kvinnen fikk som følge av ulykken. Hun tapte rettssaken i Follo tingrett i fjor. Nå er også ankesaken avgjort, og Borgarting lagmannsrett er kommet til samme resultat som tingretten: Er du på en lavprisbutikk av denne typen, må du selv passe på hvor du går.

Rema 1000-kjøpmennene i Follo tjener millioner av kroner

Så ikke esken

Kvinnen har forklart at hennes fokus var på butikkreolen, som hun gikk langs. Ikke hva som var på gulvet. Derfor så hun ikke den 12 centimeter høye esken nede ved reolen, snublet i den, falt og fikk en skulderskade.

Kvinnen mente at de ansatte i butikken hadde handlet uaktsomt ved å plassere en pappeske, delvis skjult, der kundene går. De ansatte har dermed tilsidesatt de krav til alminnelig trygg ferdsel som kundene må forvente, mente hun.

Denne Rema 1000-butikken er best i regionen

Uoppmerksom

Det var ikke Rema-sjefen og forsikringsselskapet Tryg enig i. Varepåfylling skjer kontinuerlig i slike butikker. Bare på Rema 1000 i Ski etterfylles det rundt 150 paller i uken. Butikken besøkes av 12 000 kunder hver uke, og det er første gang butikksjef Stian Landbakk har hørt om en slik hendelse.

Pappesken var 12 centimeter høy, og en halvmeter fra den sto en gardintrapp. «Det er kundens egen uoppmerksomhet som er den direkte årsak til uhellet», mener advokat Johnny Lygren, som førte saken for Rema.

Kolonial.no inngår samarbeid med Rema 1000, Shell og Shell 7-Eleven

«Normal risiko»

Det er Borgarting lagmannsrett enig i. Plasseringen av esken slik den sto, overstiger ikke det som er «dagliglivets normale risiko». Gardintrappen like ved var også et signal til forbipasserende kunder om at her var det varepåfylling. Uavhengig av gardintrappen, mener retten at en kunde må regne med at det i slike selvbetjeningsbutikker er paller og hindringer på gulvet. Det må derfor forventes at en som beveger seg «også har oppmerksomheten rettet mot underlaget han eller hun går på, uavhengig av om også oppmerksomheten er rettet mot noe annet», som det heter i dommen.

Dersom oppmerksomheten mot dette «andre» er så krevende at det ikke lar seg gjøre, må man vente med å bevege seg til man kan rette tilstrekkelig oppmerksomhet mot underlaget og bevegelsesretninger, antyder retten noe akademisk.

Larver og fluer på Rema 1000-lageret på Vinterbro

Kan ikke bebreides

De ansatte i butikken kan i alle fall ikke bebreides for at de har satt esken der den sto. Risikoen for å snuble på Rema, overstiger ikke dagliglivet generelle risiko, konkluderer lagmannsretten og forkaster derfor anken med spørsmål om erstatningsansvar. Kvinnen fra Ski må derfor betale motpartens advokathonorar på 60 000 kroner. Fra før er hun dømt til å betale motparten 58 361 kroner for behandlingen i førsteinstans, til sammen 120 000, i tillegg til sine egne advokatregninger.

Hele episoden har kostet henne flere hundre tusen kroner, sier kvinnen.

Kvinnens advokat Gro Styrerud Mår har ikke lest dommen, og har ingen kommentar. Ankefristen er fire uker. Heller ikke Johnny Lygren, som er advokat for Stian Landbakk på Rema 1000, har lest dommen.

– Ut fra det du forteller vil jeg si at dette er en riktig dom. Det ville blitt umulig å drive butikk om man ikke skulle kunne fylle på nye varer underveis, kommenterer Lygren.

Les flere saker fra Østlandets blad her.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.