Gå til sidens hovedinnhold

Snur ryggen til presseetikken

Trygve Hegnars advokat slår fast at presseetikk er irrelevant i saken mot Mona Høiness.

Hegnar Onlines advokat Kyrre Eggen feide presseetikken av banen da han forklarte Oslo tingrett hvorfor Hegnar Online ikke kan dømmes for sjikanerende meldinger postet på nettsidene.

Tirsdag sa Gunnar Bodal Johansen i Norsk Presseforbund i vitneboksen at de aller fleste redaksjoner opplever debattforumene som en del av redaktøransvaret, og at spørsmålet er hvordan man skal utøve redaktøransvaret i nettforumene.

– Jeg mener det er totalt irrelevant hva Bodal Johansen måtte mene om presseetikken, sa Eggen onsdag.

Har ikke ansvar
Han viste til at ytringsfriheten på debattforumet reguleres av Ehandelsloven paragraf 18. I forhold til denne loven har Hegnar Online gått langt i å sørge for at sjikanøse ytringer ikke kommer til uttrykk på mediet. Eggen presiserte at det Bodal Johansen snakket om var presseetikk og ikke lovverket som Oslo tingrett skal dømme ut ifra.

Ehandelsloven regulerer ansvaret for tekniske formidlere av informasjon – for eksempel Telenor eller Canal Digital. Hegnar Online hevder at de kun er tilretteleggere av debattene på Hegnar Online, og at det er personene som poster innleggene som alene er ansvarlige for disse.

Ehandelsloven paragraf 18

§ 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester

En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare

a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller

b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

Tjenesteyteren er i alle tilfelle straffri eller fri fra erstatningsansvar dersom han uten ugrunnet opphold treffer nødvendige tiltak for å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen etter at forsettet eller den grove uaktsomheten etter første ledd forelå.

En tjenesteyter er ikke ansvarsfri etter denne paragraf dersom tjenestemottakeren handler på tjenesteyterens vegne eller under hans kontroll.

Kilde: Lovdata (ekstern lenke).

– Det er den som har publisert ytringen som er ansvarlig, og man kan i alle fall ikke holdes ansvarlig for ytringer man ikke kjente til, sa Hegnars advokat.

Rapporten som kan felle Hegnar
Hegnar Online har likevel et klagesystem og moderatorer som sørger for å slette upassende innlegg. Eggen sa at dette var nødvendig i forhold til lovverket, men at Hegnar Online gjorde dette av eget ønske for å holde en viss kvalitet på debattene.

Mona Høiness er derimot klar på at redaktøren til Hegnar Online også har ansvar for debattforumet. Høiness sin advokat, Halvard Helle, viste blant annet til Medieansvarsutvalget som nylig har drøftet redaktøransvaret for ytringer formidlet på internett.

I drøftingen om nye sosiale medier som Facebook, YouTube og for så vidt norske Finn har redaksjonelt ansvar det som publiseres på nettsidene, bruker utvalget tid på å avgrense hva som er sosiale medier. Eksempelet utvalget har brukt, er nettopp Hegnar.no.

«Mange medier med forankring i den tradisjonelle pressen formidler en stor mengde brukerskapt innhold. Når man likevel ikke vil omtale publikasjoner som dn.no eller hegnar.no som et «sosialt medium», er det fordi det brukerskapte innholdet ikke setter et dominerende preg på produktet, som i stedet har karakter av å være klassisk pressevirksomhet»,står det i rapporten (ekstern lenke).

– Har redaktøransvar
Medieansvarsutvalget slår altså fast at Hegnar Online har redaktøransvar for innholdet på debattforumet til Hegnar Online, stikk i strid med argumentasjonen fra Eggen som viser til Ehandelsloven.

– Dette er åpenbare og utilbørlige ærekrenkelser, konstaterte advokat Halvard Helle. Han mener også at Hegnar Online ikke oppfylte sitt ansvar når meldingene ble liggende etter at Trygve Hegnar personlig ble informert om dem.

– Ytringene er framsatt i et klima der Høiness ellers var under stort press. Det hører med at personer som er under slikt press ikke skal måtte ta disse uttrykkene på kjøpet, sa Helle og la til at det var en ekstra påkjenning at Hegnars side hadde stilt spørsmål ved Høiness sine motiver for å gå til søksmål.

Nå skal Oslo tingrett blant annet ta stilling til om Hegnar Online ble tilstrekkelig informert om de sjikanøse meldingene, og hvilke lover som egentlig gjelder når det kommer til ytringsfrihet og redaktøransvar på nett.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå

Kommentarer til denne saken