I sitt første intervju med media etter fellelsen i PFU, der hun også vil offentliggjøre etternavnet sitt, forteller hun om lange dager.

Heldigvis har de aller fleste støttet henne, og gitt positive tilbakemeldinger på hennes kamp mot VG.

- I dag fikk jeg heldigvis fullt gjennomslag. Særlig var det viktig at VG også ble felt for det de gjorde rundt evalueringsrapporten, sier Sofie Bakkemyr til Nettavisen.

Fullt gjennomslag

I utgangspunktet stilte utvalget seg i dag bak sekretariatets innstilling, om å felle VG på fem paragrafer i Vær Varsom-plakaten, paragraf 3.2 (om å kontrollere opplysninger), 3.3 (om å klargjøre premissene for et intervju), 3.7 (gjengi korrekt meningsinnhold), 3.9 (opptre hensynsfullt) og 4.13 (rette feil snarest mulig).

Se lenke til Vær Varsom-plakaten her.

Sekretariatet ville imidlertid ikke felle VG på paragraf 3.6 - om å utlevere upublisert materiale, siden VGs evalueringsrapport ble ansett som publisert.

Men dette var det flere av utvalgets medlemmer som ikke gikk med på, og trakk særlig evalueringsrapporten fram som belastende for Sofie. Utvalgets kritikk her ble derfor knyttet til og presisert under de øvrige paragrafene VG ble felt på.

- Jeg ante jo ikke hva jeg gikk til da jeg ble innkalt til møte med VG, så jeg tok bare med en kompis. Hadde jeg visst bedre, hadde jeg jo tatt med en, ja - advokat, sier hun - og peker mot sin advokat Knut Asbjørn Solevåg som har fulgt henne hele veien.

Vil avsløre etternavn

Når Sofie i dag avslører sitt etternavn for første gang overfor Nettavisen, så er det etter grundige avveininger.

- I starten var det viktig å få være anonym, men nå spiller det ikke så stor rolle lenger, sier hun.

- Vi skal jo også vurdere rettslige skritt, og da vil etternavnet måtte kommer fram uansett, sier advokat Solevåg.

Her er den famøse videoen:

Han vil ikke ut med mer detaljer rundt en eventuell erstatningssak, men først vil uttalelsen fra PFU bli studert nøye, og så vil eventuelle rettslige skritt vurderes.

- Det dreier seg jo både om refusjon av kostnader, men også en eventuell oppreisning, sier Solevåg. Han legger til at han er svært fornøyd med behandlingen i Pressens faglige utvalg.

Ryddig behandling

- Det oppfatter jeg som en svært ryddig behandling, sier han.

Sofie Bakkemyr selv er glad for all støtten hun har fått underveis, fra venner og bekjente.

- Jeg har ventet lenge på denne dagen. Det var fint å få en ekstern evaluering, og fint at PFU var såpass klare. Dette viser jo bare at jeg har hatt rett hele tida, sier Sofie Bakkemyr til Nettavisen.