Software Innovation skrinlegger svensk oppkjøp

Software Innovation skrinlegger oppkjøpet av svenske AbFo. Dårlige resultater er årsaken til at Per Kveim & Co. nå trekker seg tilbake

19.05.08 00:56

Software Innovation skriver i en melding at de inngikk i mars 2002 en avtale med de aktive eierne av det Gøteborgbaserte selskapet AbFo AB, hvoretter SOI på bestemte forretningsmessige vilkår innbetalte 2 millioner svenske kroner i en emisjon. Dette ga Software Innovation 10 prosent av aksjene i AbFo AB.Samtidig fikk partene gjensidig rett og plikt til å overdra de resterende aksjene i 2007 etter en resultatbasert prisfastsettelse.Den 27. februar, 2003 ble avtalen endret på bakgrunn av klart svakere resultater enn forutsatt i AbFo AB. Herunder ble det avtalt en tilbakebetaling av 1,8 millioner svenske kroner av de opprinnelige 2,0 millioner svenske kroner.Selskapet hadde også i fjor et langt svakere år enn forutsatt, selv etter den reviderte avtalen med SOI, og ligger an til et årsresultat på 0,3 millioner svenske kroner, opplyser Software Innovation.- AbFo Ab har også over noen tid misligholdt en betaling på 500.000 svenske kroner til Software Innovations svenske datterselskap. Software Innovation har videre i etterhånd blitt informert om at mer enn 50 prosent av eierskapet til AbFo AB har skiftet hender, og blitt kjent med at AbFo AB har misligholdt offentlig gjeld av betydelig størrelse uten å informere Software Innovation.Det heter videre:- SOI forventer ikke noen andre konsekvenser av dette enn at tilbakebetalingen av de utestående ca. 500.000 svenske kroner kan være utsatt som følge av den økonomiske situasjonen i AbFo AB.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.