Gå til sidens hovedinnhold

Sogneprest sier opp i protest mot homovielser

- Det er helt umulig for meg å skulle vie to menn, sier han til Nettavisen.

Sogneprest Helge Standal sier opp sin stilling som følge av Kirkemøtets vedtak om likekjønnet ekteskap, ifølge Sunnmørsposten.

Standal er sogneprest i Sykkylven i Møre bispedømme.

- Trist og vemodig

- Dette er trist og vemodig, en personlig erkjennelse av at jeg ikke kan fortsette som prest når jeg mener vedtaket strider mot Guds ord, sier Standal til Nettavisen.

- For meg er det helt umulig å skulle vie to menn, sier han.

Han har varslet biskopen, sognerådet og staben at han ikke kan fortsette som prest med den nye vigselsliturgien.

- I første omgang kommer jeg ikke til å melde meg ut av Den norske kirke, og jeg skal gjennomføre konfirmasjonene som planlagt i mai, forteller han.

Usikker fremtid

Den nye liturgien kan brukes både av likekjønnede par og ulikekjønnede og tas i bruk fra 1. februar.

Etter det Nettavisen erfarer, ble hans kolleger kjent med avgjørelsen for et par uker siden.

- Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre fremover, men det er for tidlig å bli pensjonist, forteller han.

Begrunnelsen

Overfor menigheten i Sykkylven forklarte han avgjørelsen slik:

«Slik eg ser dette er det som kjem til å skje i neste veke eit stort brot med dei fleste kyrkjer i verda, med ei 2000 årig lære om ekteskapet som alle kyrkjer til no har halde fram – og eit brot med Jesu sine ord om ekteskapet.

Det er ei ny lære som no blir innført, for ein liturgi er det kyrkja offisielt lærer.

Kyrkjerådet hadde hatt høve til å la dei som er prestar i kyrkjelydane og sokna sjølv få råderett om dei ville innføre denne nye liturgien, men det har dei ikkje gjort. Den blir innført i Sykkylven uansett kva eg lærer og også uavhengig av kva soknerådet måtte meine.

Det er for meg alvorleg, så alvorleg at eg ikkje berre kan halde fram i tenesta som sokneprest i denne kyrkja. Det er for meg ikkje mogeleg å sei at dette er alvorleg og så samtidig berre halde fram som før, orda mine ville ikkje vere truverdige. Å vere hyrde i ein kyrkjelyd er å ta ansvar for å lære i samsvar med Guds ord, det lovte eg å prøve på då eg blei ordinert. Biskop Per Arne Dahl skreiv i nokre år sidan i ei av sine bøker: "Den presten som abdiserer fra Guds ord til fordel for folkemeningen, svikter ikke bare Gud men også sine medmennesker. Å stå ansvarlig for Gud er å ta ansvar for livet på godt og vondt. Å avsette Gud fra tronen er å gjøre livet til et svært slitsomt og risikabelt menneskelig prosjekt hvor taperen blir deg og meg". Eg kan ikkje abdisere frå Guds ord, så eg har difor sagt til biskopen at eg sender inn ein avskjedssøknad når ny vigselsliturgi blir vedtatt.

Eg har ikkje så mange år igjen av tenesta mi, eg har tru på Gud og på Guds rike, og ynskjer å tene Gud med mine krefter og mi tid, men eg må gjere det i ein samanheng eg har tru på.

Eg har hatt 7 år her i Sykkylven, og det er med vemod og sorg eg kjem til å slutte, for eg har opplevd ein fin stab, mange gode frivillige, mange flotte menneske som eg har fått møtt i glede, sorg og ulike fasar av livet. Så eg kjem til å slutte også med takksemd. Kor vegen min går vidare, veit eg ikkje. Eg har ikkje nokon planar om noko anna, men eg går heller ikkje av med pensjon. Så får tida vise korleis eg kan tene Gud i framtida.»

Flere slutter

Presten Øivind Benestad, som er en av frontfigurene for motstanderne mot homoekteskap, meldte seg ut av Den norske kirke mandag, ifølge Vårt Land.

Kommentarer til denne saken