(SIDE2): Nå oppfordrer han disse familiene til å søke Norsk pasientskadeerstatning om erstaning.

Har ditt barn symptomer på narkolepsi? LES SYMPTOMLISTEN UNDER.

- Søk erstatning
- Vi synes dette er veldig, veldig leit og helt forfredelig at den vaksinen vi anbefalte har forårsaket alvorlig sykdom. Vi oppfordrer familiene til å søke Norsk pasientskadeerstatning om erstaning, sier divisjonsdirektøren i Folkehelseinstituttet til Side2.

Og det kan vise seg å bli en hel del flere enn først antatt.

Økende antall skadeerstatning
Totalt har 93 nordmenn bedt om erstatning på grunn av skader fra Pandemrix-vaksinen.

I tillegg til narkolepsi, dreier de fleste klagene seg om smaks- og luktesans, smerter og betennelsestilstand, infeksjoner, pustebesvær, muskel- og leddsmerter, hørselstap, øresus, tretthet, ansiktsnervelammelse og svimmelhet, skriver vg.no.

For mange foreldre føltes det som man ikke hadde annet valg enn å vaksinere sine barn. Folkehelseinstituttet gikk langt i sin kommunikasjon om nødvendigheten av vaksinasjon for å forhindre at pandemien skulle spre seg og at barn skulle bli alvorlig syke.

I barnehager hang det lapper med informasjon om vaksinasjon og vaksinering ble gjort tilgjengelig på helsestasjoner. Det ble gjort helt tydelig at rådene fra Folkehelseinstituttet var klinkende klare, vaksiner både deg selv og barnet ditt.

Og hele 2,2 millioner nordmenn fulgte myndighetenes råd om å la seg vaksinere.

Er du eller ditt barn rammet av narkolepsi etter vaksinen? Ta kontakt med oss dersom du vil dele din historie.

Begrenset testtid
Det er også usikkerhet omkring hvor effektiv vaksinen egentlig var, men ifølge Folkehelseinstituttet var ingen bivirkninger fra Europa kjent. På tross av at det var mange som allerede hadde fått vaksinen her.

- Fantes det absolutt ingen tilfeller av bivirkninger som for eksempel narkolepsi fra Europa, som dere var kjent med, da dere anbefalte vaksinen til nordmenn?

- Nei. Det eneste som var kjent, var at vaksinen kunne gi smerter på stikkstedet, feber og uvelhet av kort varighet.

- Ved en eventuell ny pandemi der vaksinen ikke er testet i stor grad på forhånd, hva vil dere da gjøre annerledes?

- Det er Legemiddelverket som bestemmer om testingen har vært omfattende nok til at vaksinen kan tas i bruk. Vi vil i tillegg vurdere fordeler og ulemper så godt det lar seg gjøre.

- Svært ille
Spesialist i allmennmedisin og eier av nettstedet Helsenett.no, Christian Anker mener man hadde begrenset tid til å teste vaksinen.

- På grunn av pandemiens spredningshastighet hadde man begrenset tid til å teste vaksinen. I etterkant har man funnet økt forekomst av narkolepsi hos barn og ungdom som ble vaksinert. Det er svært ille for dem som er rammet. Samtidig er det viktig å huske på at svineinfluensa var en alvorlig sykdom som hadde et dødelig forløp hos mange av dem som ble smittet, sier han til Side2.

Det svenske Läkemedelsverket vil kontrollere halvparten av Sveriges befolkning for å gå grundig gjennom hva massevaksineringen har ført til.

- Til sammen kommer vi til å sammenligne 3-4 millioner vaksinerte personer med 2-3 millioner uvaksinerte, sier Ingemar Persson, seniorekspert ved Läkemedelsverket, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Hva er narkolepsi?

Enkelte hevder at mer enn en av 1000 personer har narkolepsi. Det vil bety at det finnes noen tusen personer i Norge med denne sykdommen. Mange er ikke diagnostisert. Symptomene starter vanligvis i ung alder, men det er ikke uvanlig at det går 20 år fra det første symptom opptrer til diagnosen stilles, skriver Lommelegen.no

SYMPTOMER:
Det klassiske narkolepsisyndrom består i hovedsak av fire symptomer: søvnanfall på dagtid, katapleksi, hypnagoge hallusinasjoner og søvnparalyse.

Pasienter med narkolepsi plages av ekstrem søvnighet på dagtid, og kan plutselig og uten forvarsel sovne. Søvnen kan være kortvarig, eller vare i mange minutter.

Et annet symptom er katapleksi. Katapleksi er anfall med tap av muskelspenning, i en eller flere muskelgrupper. Anfallet kan arte seg som en liten svikt i knærne eller hakeslepp, eller som et kraftigere anfall hvor pasienten mister all muskelkraft og faller om. Anfallene utløses gjerne i forbindelse med følelsesmessige situasjoner, som for eksempel ved latter.

Pasientene har ofte hypnagoge hallusinasjoner. Dette er svært livlige drømmer under innsovning eller under oppvåkning. Drømmene er ofte skremmende.

Søvnparalyse sees også hyppig ved narkolepsi. Pasienten våkner opp etter en søvnperiode, men føler seg helt lammet i alle muskler. Dette oppleves som svært skremmende. Narkolepsi-pasienten kan verken snakke eller bevege seg. Anfallet går over etter maksimum ti minutter.

Andre symptomer som er vanlige ved narkolepsi er hyppige mareritt og konsentrasjonsvansker. Symptom-bildet varierer imidlertid sterkt fra pasient til pasient.

(Kilde: Lommelegen.no)

LES FLERE SAKER HER:
93 har søkt erstatning etter svineinfluensavaksine
Setter Pandemrix på overvåkingslista
Svineinfluensaen kommer også i år
Vaksineselskap beklager at mange ble syke