Gå til sidens hovedinnhold

Søknaden ble liggende i syv måneder, kloakken havnet rett i fjæra

– Det er beklagelig at søknaden ble liggende så lenge, sier enhetsleder i Narvik kommune, Marianne Dobak Kvensjø, til Fremover.

Hun mener likevel at Narvik VAR burde skjønt at de ikke kan slippe urenset kloakk ut i et populært turområde, så lenge de ikke har fått et klart og tydelig ja på søknaden.

– Om den var blitt behandlet, ville søkeren fått nei, understreker hun.

I går ble avløpsselskapet pålagt å rydde opp i fjæra der det – slik det beskrives etter en befaring 28. april – fløt «toalettpapir med mer».

Da Fremover var i området i går, kunne det seg ut som at naturen, representert ved flo, fjære og sannsynligvis en måse eller flere, allerede har ryddet opp.

I alle fall fantes det verken toalettpapir eller «mer» som var synlig inne ved land der et rør er lagt rett fra renseanlegget og ut i fjæra.

Fra gammelt til nytt

Foranledningen til den uønskede forurensningen, er etableringen av nytt utslipp fra Håkvik renseanlegg for å tilfredsstille krav i forurensningsforskriften.

Det gamle anlegget har fungert dårlig i en periode, rensingen har vært kostbar og dyr, og det har ikke maktet med rensekravene, framgår det av søknaden fra Narvik VAR som ble sendt til Narvik kommune 30. september i fjor.

LEDER: Marianne Dobak Kvensjø beklager lang behandlingstid, men gir Narvik VAR pålegg om å rydde opp.

I forbindelse med omleggingen fra gammelt til nytt anlegg – det vil si sende kloakken ut på dypt vann utenfor Skjomnes – ble det søkt om å få slippe urenset kloakk ut i fjæra i en periode på tre uker.

Rett i fjæra

I april, da arbeidet var kommet så langt at det var tid for å skifte fra gammelt til nytt og Narvik VAR ikke hadde hørt noe fra kommunen, ble kloakken lagt ut i fjæra. Urenset.

Den 28. april gjennomførte kommunen ei befaring i området, og konstaterer at kloakk slippes ut – uten at det er gitt tillatelse til det.

– Det var ikke gjort noen forsøk på å føre avløpsvannet ut til sjø, framgår det av brevet som gikk til Narvik VAR to dager etter befaringen.

Der vises det også til at søkeren hadde karakterisert området som kloakken ble sluppet ut i, som «følsom eller normal».

Krav

Fra kommunen blir det påpekt at fosformengden i avløpsvann skal være redusert med minst 90 prosent, i når det slippes ut i miljø med en slik karakteristikk.

– Håkvikleira er mye brukt til rekreasjon blant annet av ryttere, ornitologer, barnehager, skole og familier, påpekes det når det varsles det ble vurdert å gi pålegg om opprydding av området.

I går kom pålegget om å fjerne avfall og foreta en opprydding av utslippsområdet innen 1. juni.

Der framkommer det at det var først i direkte samtaler mellom kommunen og Narvik VAR det ble klart at utslippet ville gå urenset ut i strandsonen, noe kommunen hevder er en endring av «forutsetningene for behandlingen av søksanden om utslippstillatelse».

På det tidspunktet var kommunen, som forurensningsmyndighet, kommet til at Narvik VAR ikke ville fått tillatelse til å slippe kloakken urenset ut i Håkvikelva, men ville fått ja til å sende det ut på dypt vann gjennom rør.

Derfra påpekes det også at forurensningsforskriften fastslår at det ikke er anledning til å iverksette et utslipp før kommunen aktivt har gått inn og gitt tillatelse.

Pålegget innebærer at Narvik VAR må skilte området for å gjøre publikum oppmerksom på at området er forurenset.

Skiltet skal stå der til fjæra er renset, og alt avfall er levert til godkjent avfallsmottak.

Les flere saker fra Fremover her.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar