Gå til sidens hovedinnhold

Sol Iren (20): – Utøya gjorde meg politisk engasjert

I år feires 100 års-jubileet for stemmerett for kvinnene i Norge men likevel er det kun en av to unge kvinner som bruker stemmeretten sin i stortingsvalgene, men heldigvis er ikke Sol Iren en av dem.

Hun er 20 år og politisk aktiv i AUF etter hendelsen på utøya 22. juli. Det var den store tragedien som åpnet øynene hennes for politikken og gjorde at hun ville gjøre noe bedre for landet vårt.

Usexy politikk

Politikk er noe som fremstår veldig usexy og det er ikke et daglig tema mellom de fleste unge, men politikken er mye viktigere og mer avgjørende enn det vi tenker over. Den styrer hvordan skolene vi går på skal være, hvordan vi skal behandle de syke og de arbeidsledige og hvor mye skatt vi skal betale til staten.

Hvis den generelle valgdeltagelsen synker ned på unge kvinners nivå vil det si at 25 prosent av de som kan stemme avgjør hvem som skal regjere i landet vårt. Et demokrati avhenger av at individer bidrar med sine stemmer i alle mulige sammenhenger, og da det også viktig at det både er kvinnelige og mannlige stemmer som bidrar.

– Jenter bør stemme fordi vi lever i et land der man som kvinner har fått stemmerett på lik linje med menn. Dette er ikke en selvfølge i mange andre land i verden, og jeg mener at når man har kjempet så lenge for likestilling, bør man også bidra til å vedlikeholde denne likestillingen. Jeg mener at man ikke kan sitte og forvente å bli behandlet likt som menn i f.eks. jobbsammenhenger eller i politiske sammenhenger, uten at man faktisk er med på å bygge opp under likestillingen ved å bedre på lik linje som menn. Et demokrati avhenger av at individer bidrar med sine stemmer i alle mulige sammenhenger, og da er det også viktig at det både er kvinnelige og mannlige stemmer som bidrar, forteller Sol Iren Ulvang.

Gutte- og jentepolitikk

Det vises at det er flest menn som bruker stemmeretten sin når det kommer til stortingsvalget. Grunnen til dette er det vel ingen som vet, er det mer gutte-politikk enn jente-politikk? Er det mer for guttene å engasjere seg i enn jentene?

Sol sier hun tror at jenter kan engasjere seg i akkurat de samme sakene som menn/gutter. Men at det kommer helt an på hva man interesserer seg for. Hun kjenner mange jenter som f.eks. er interesserte i miljøpolitikk, skolepolitikk eller kultur, men så har man jo også dem som liker økonomipolitikk og mer «heavy» greier.

– Det handler jo om smak, behag og interesse, sier hun.

Ingen interesse

Det er ingen tvil om at partiene blir omtalt mye i mediene når det er et valg som skal tas snart, men unge som generelt ikke er interessert i politikk gidder sjelden å klikke seg inn på en sak om politikk når det ikke interesser dem. Det er også veldig få tiltak som kan være med å få ungdommen mer interessert i å bruke stemmeretten til stortingsvalget. Det er stands og dør-til-dør-aksjoner, men hvem er det som egentlig vil stå å høre på noe de i bunn og grunn ikke engasjerer seg i fra før?

– Jeg tror partiene har et viktig ansvar her. Blant annet Arbeiderpartiet og Høyre har blitt flinkere på valgkamper der man minner folket på at det viktigste er å bruke stemmeretten, uansett hva man velger. Å lage partiprogrammer som er lettleste og oversiktlige kan også hjelpe. Et tredje tiltak er å gå fysisk til verks og møte velgerne ansikt til ansikt i dør-til-dør-aksjoner og stands. Nå skal det også nevnes at AUF også er for at man allerede som 16-åring skal få stemmerett, og ved å innføre noe slikt kan man kanskje starte en politiske diskusjonen og informasjonen i en tidlig alder, slik at når man er 16-20 år allerede er godt innfør i de politiske systemene og stemmegangen ved valg, forteller Sol.

Informasjonsmangel

I samfunnet vi lever i dag er det ikke bare færre unge kvinner, men generelt unge mennesker som velger å ikke stemme når det er stortingsvalg, selv om det er deres fremtid som blir stemt frem. Sol Iren kan godt forstå dette.

– Jeg tror det har med informasjonsmangel å gjøre. Spesielt unge mennesker med stemmerett, har aldri vært i et stemmelokale før, synes det er nytt og rart og velger derfor det enkle alternativet: Å bare la være. Det kan også ha med informasjon om politikken til de forskjellige partiene å gjøre. Spesielt nå i 2013 vil valget i stor grad handle om å velge en «retning» og vi kaller det derfor et retningsvalg. Her er mye av politikken veldig lik i de forskjellige partiene og sakene overlapper hverandre. Da er det vanskelig å bestemme seg, og mange synes informasjonen blir så forvirrende og uklar at de melder ut av hele stemningen.

AUF

Sol Iren har hatt et drøyt halvår der hun ikke har engasjert seg så mye av naturlige saker, som nytt studie og jobb, men nå er hun på vei opp igjen og er medlem av AUF og brenner mest for skole, likestilling og kultur i politikken.

Hun valgte AUF først og fremst på grunn av grunnprinsippene, men også på grunn av enkeltsaker slik som skole, helse, miljø, økonomi og likestilling.

– Skole, fordi jeg selv har vært gjennom yrkesfaglig linje på videregående, jeg har hatt noen veldig tøffe år på barneskolen og ungdomskolen og jeg føler at jeg kan se ting fra mange av de «svakes» side i debatten. Her er et spesielt dette med utbedring av yrkesfaglige studieretninger jeg brenner for, men også bedre stipendordninger.

– Likestilling, fordi man selv i et av verdens rikeste land har tilfeller der mennesker diskrimineres på bakgrunn av kjønn, legning eller religiøsitet. Ved siden av dette har jeg også vært veldig opptatt av blant annet innvandring og spørsmål rundt dette.

– Kultur, fordi jeg selv har tatt del i mye av kulturen i Norge som sanger, musiker og andre småting. Jeg mener at kultur ikke bare er en luksus, men en viktig grunnstein i Norge, og at kulturens betydning er større enn mange tror. Jeg mener for eksempel at flere midler skal bevilges til ting som svømmehaller/bassenger, idrettsarenaer, biblioteker, teater og kulturskolen og dette er noe Arbeiderpartiet også har jobbet hardt for å få til, og det har aldri vært så stort fokus på dette, som den tiden Arbeiderpartiet har sittet i regjeringen.

For tiden tar Sol bachelor i PR og Samfunnspåvirkning på Markedshøyskolen i Oslo og politikken inngår i studiene som gjør at det er veldig viktig i hverdagen hennes. Nå får hun i tillegg litt faglig påfyll i forhold til AUF. Med PR-segmentet lærer hun også mer om selve kommunikasjonsprosessen og det som ligger bak alt sammen

– Og det gjør det jo enda mer spennende, sier Sol.

Morgendagens politikk

Hun forteller at man kan ikke sitte å kritisere ting ved samfunnet man ikke synes er bra, uten å faktisk bidra for å gjøre det bedre, og det er nettopp dette Sol vil. Hun har planer om å jobbe i ett PR-byrå, og ser allerede nå at politikkunnskaper og innsikt i politikkens gang er nyttig i PR-faget.

– Jeg ønsker enkelt og greit å få være med på å påvirke morgendagens politikk.

Politiske forbilder

Sol sier selv hun ikke har noen store forbilder i politikken, men ser opp ti blant annet Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg fordi det er to ekstremt dyktige politikere og talere, og om hun skulle jobbet med politikk på heltid ville hun jobbet hardt for å prøve å bli like flink som disse to. Men hun legger også til at politikk er noe hun ikke skal drive med på heltid.

– Noen andre jeg har stor respekt for er Hadia Tajik og Louiza Louhibi, som begge er ekstremt sterke og flotte kvinner i politikken og som har jobbet veldig hardt for å få frem sine synspunkter og bidratt på et høyt plan i den politiske debatten, sier Sol Iren.

Inn i gamet igjen

I september 2013 er det et nytt stortingsvalg i verdens rikeste land og frem til da skal blant annet Sol iren komme seg inn i ”gamet” igjen etter å ha vært inaktiv en stund på grunn av skole og jobb.

­– Jeg skal fokusere på å delta på viktige møter og sette meg inn i sakene på nytt og videre jobbe med å sette meg inn i valgkampstrategiene til AP og AUF og gjøre mitt for at folk skal komme seg opp av sofaen og engasjere seg og stemme, sier hun.

Politisk engasjement

Et engasjement kan være så mangt. At man er interessert i noe og setter seg inn i det, kan være engasjement i det små, og så kan det gå over til diskusjoner, meninger og å faktisk bidra i den politiske debatten og prøve å påvirke.

– Man begynner jo ofte i det små, og når man finner de sakene man brenner for, eskalerer det gjerne og man blir mer opptatt av å gjøre noe med saken og prøve å påvirke. Selv om jeg selv har vært ”borte” i et halvt år nå, blir jeg likevel engasjert når noen kommer til meg og snakker om skolepolitikk eller kultur. Jeg tror engasjement i bunn og grunn handler om å bry seg om en sak, sier Sol.

22. juli 2011

22. juli er blitt en kjent dato for folk flest verden over og har hatt en stor påvirkning på Norge, spesielt politisk. Sol iren er en av de som åpnet øynene for politikken etter hendelsen på Utøya der hun mistet en av sine venninner.

– Jeg ble selvfølgelig redd og tenkte at noe utenkelig nettopp hadde skjedd i vårt trygge, terrorfrie land, men samtidig ville jeg stå på for at Norge skal fortsette å være et godt land å bo i, og ble enda bedre. Jeg ville også arbeide politisk i alle de dreptes ånd. Å kunne videre bringe noen av de politiske synspunktene til blant annet min egen venninne har vært viktig for meg, forteller hun.

Lille trygge Norge viste seg å ha sprekker, og det er noe man må jobbe med. I tillegg er det viktig å vise engasjement, også som ungdom. Politikken påvirker de fleste aspekter ved livene våre, og det er dumt å fraskrive seg muligheten til å påvirke sin egen hverdag.

LES MER FRA UNGDOMSREDAKSJONEN

Les mer i serien Ungdom og stortingsvalget 2013:

Martine (18): - Jenter må tro på at de kan gjøre en forskjell
Sol Iren (20): – Utøya gjorde meg politisk engasjert

Harmeet (18): – Det føles godt å være opplyst

Ingeborg (18): – Jeg skal stemme fordi jeg har meninger

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis