– Kampflyanskaffelsen har ingen kostnadssprekk. Forventet kostnad på anskaffelsen er 82,7 milliarder kroner. Det er under kostnadsrammen som ble satt av Stortinget i 2012. Det er over departementets interne styringsmål, men under kostnadsrammen som ble satt, sa Solberg i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Hun ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om kostnader knyttet til anskaffelsen av nye F 35-kampfly. Han viste til at regningen, ifølge avisen Bergens Tidenes beregninger, vil øke med 16 milliarder kroner sammenlignet med hva som lå til grunn i 2012.

– Prisbombe

– Kampflyene er i ferd med å bli akkurat den prisbomben kritikerne har advart mot. Vi som har argumentert for å kjøpe færre fly, har hele tiden hevdet at flyene kan bli for dyre og at regningen vil bli et blytungt lodd rundt halsen på resten av Forsvaret, sier Lysbakken.

Han viser til at formuleringen om at styringsmålet for kampflyprogrammet ligger fast, var fjernet fra 2019-budsjettet og fremholder at regjeringen har informert Stortinget for dårlig om at kampflyanskaffelsen kan bli dyrere enn antatt.

– Mer enn selve anskaffelsen

Solberg understreket for sin del at Stortinget er orientert om de viktigste usikkerhetene, blant annet vedrørende valutakurser, i årlige budsjettproposisjoner. Hun viste også til at regjeringen har redusert prisene på fly og tilhørende utstyr med åtte milliarder kroner.

Statsministeren understreket videre at hele regningen på 100 milliarder omfatter mer enn selve anskaffelsen, blant annet fremtidige driftsutgifter for prosjekter og kostnader for våpenutviklingen før kostnadsrammen ble fastsatt.

– Det blir feil å omtale disse utgiftene som en kostnadssprekk, sier hun.

– Det er ikke en kostnadssprekk, men litt over de interne styringsmålene, ifølge Solberg.

(©NTB)