– Det er tøft å være ungdom og kanskje særlig tøft å være minoritetsungdom i Norge, sier Solberg til NTB.

Etter eget ønske tilbrakte hun noen timer av fødselsdagen sin i Oslo-moskeen Islamic Cultural Centre tirsdag kveld. Foruten bursdagssang og kake fikk hun treffe unge mennesker fra ulike muslimske grupperinger.

– Jeg møtte mange dyktige og ressurssterke gutter og jenter som fortalte at de ikke opplever å bli møtt med respekt for sin tro. I stedet opplever de å bli konfrontert med og ansvarliggjort for handlinger som de ikke har noe med å gjøre, sier Solberg.

Ikke forsvare

Selve dialogmøtet var lukket for pressen, men statsministeren var selv åpen om tilbakemeldingene hun fikk. Mange av ungdommene var lei av å bli holdt ansvarlige for ekstreme islamisters ord og handlinger. Det har Solberg forståelse for.

– Det har opp igjennom historien vært mange overgrep begått av kristne. Jeg vil frabe meg å måtte forsvare heksebrenninger, slik katolikker vil frabe seg et ansvar for inkvisisjonen, sier hun.

Statsministeren mener samfunnet i stort har et ansvar for inkludering av minoriteter. Og hun har selv noen råd å komme med:

– Vi må se ungdommene som de enkeltindividene de er. Vi må se forbi hijaben ved ansettelser og ikke gi uttrykk for frykt når vi møter unge muslimske gutter, sier hun.

Annenrangs

Solberg mener slike små signaler kan bidra til en følelse av å være annenrangs.

– Denne følelsen er noe av det viktigste vi må bekjempe for å hindre radikalisering. Å oppleve at det norske samfunnet ikke har deg som fullverdig borger, er kanskje det som bidrar mest til terrorisme, sier Solberg.

I Danmark og Storbritannia har enkelte moskeer blitt sagt å være de reneste rekrutteringsbaser for ekstreme islamister. Slik er det ikke i Norge, mener statsministeren.

– Ifølge rapportene vi får fra PST så er det ingen indikasjoner på at noen norske moskeer er arenaer for radikalisering. Hovedbildet har vært at radikaliseringen har skjedd utenfor moskeen, kanskje spesielt på internett, sier hun.

– Flott møte

En av dem som var til stede under møtet med Solberg var 20 år gamle Sana El Morabit.

– Det var godt å få møte statsministeren ansikt til ansikt. Det var en åpen debatt og mange hadde mye på hjertet, sier hun til NTB.

Utfordringene med å få jobb etter endt utdanning var et annet tema som dukket opp,

– Jeg er veldig glad for at statsministeren tok dette initiativet, sier hun.

Moskeen Islamic Cultural Centre ble etablert i 1974 og er et av de eldste muslimske trossamfunnene i landet. Den har om lag 4.000 medlemmer.