Alle veteraner som har pådratt seg psykiske skader i internasjonale operasjoner mellom 1978 og 2009, kan i dag søke erstatning fra Statens Pensjonskasse (SPK). Får de nei på erstatningskravet, har de rett til å klage til en uavhengig klagenemnd.

Soldater skadd etter 1. januar 2010 får ikke den samme retten. Får de avslag, har de ingen ankemulighet, skriver Klassekampen. Eneste mulighet er å stevne staten for retten i en sivilsak.

Den største gruppen som rammes i første omgang, er soldatene som har tjenestegjort i Afghanistan siden 2010.

– Vi mener det er en selvfølge at veteraner har samme rettigheter uavhengig om man ble skadd i 2008 eller 2018, sier Gisle Bruknapp, rådgiver i veteranforbundet SIOPS. Han mener dette er en klar svekkelse av veteraners rettssikkerhet.

Det er den nye forsvarsloven som trådde i kraft i 2017 som presiserer at psykisk skadde veteraner etter 2010 ikke lenger kan påklage vedtak fra SPK.

Birgitte Frisch, spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, opplyser til avisen at klagenemnda var ment å være en særordning for veteraner skadd mellom 1978 og 2009, ikke en permanent ordning. Ifølge Frisch snakker departementet med SPK for å se på muligheten for at nye saker kan ankes til Finansklagenemnda.

(©NTB)