*Nettavisen* Nyheter.

Solvik-Olsens grep kan ha spart 30 milliarder: - Dette er beviset på at det som sies ikke er sant

 

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener hans grep med Nye Veier, som kan ha spart staten for nær 30 milliarder, viser at det går an å reformere offentlig sektor og få mer ut av pengene.

Mener kommunene har mye å lære for å få mer igjen for pengene.

- Mye av valgkampen handler om at det ikke er mulig å effektivisere offentlig sektor uten å se ansatte som står og griner av konsekvensene. Her er beviset på at det ikke trenger å være sant.

Det sier tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som for tiden er på en snarvisitt i Norge.

Les også: Regjeringen vil kutte i eiendomsskatten - Ap mener det vil føre til velferdskutt

Endret strategi totalt

Da dagens regjering tok over makten i 2013, var et av de store målene at måten veier ble bygget på skulle endres.

- Vi hadde i lang, lang tid hatt en diskusjon om at vi bygget veier stykkevis og delt, at det ble dyrere, at det bare ble noen kilometer av gangen og at ting bare tok veldig lang tid. Det var viktig med en reform som gjorde at man kunne bygge lengre strekker og få ned kostnadene, sier Solvik-Olsen.

Resultatet ble opprettelse av et nytt statlig utbyggingsselskap som fikk navnet Nye Veier. De fikk i oppdrag å lære mer av hvordan Sverige drev utbyggingspolitikk. Selskapet skulle få tildelt årlige midler med femårsplaner, og fikk samtidig store porteføljer av veiutbygginger som de selv skulle prioritere hvordan og når skulle utbygges. Målet var at utbyggingskostnadene skulle ned med 20 prosent.

Har spart milliardbeløp

Det nye utbyggingsselskapet møtte alt fra ramsalt kritikk, til skuldertrekk. Nå, fire år etter at selskapet ble etablert, mener selskapet at de har gjort innsparinger på nærmere 30 milliarder kroner, og at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten på porteføljen de er tildelt er forbedret med 59 milliarder kroner.

Ifølge nye veier er besparelsene fordelt som følger:

  • E39: 16,3 % - 10,7 mrd
  • E18: 13,6 % - 5,7 mrd
  • E6 innlandet: 26,8 % - 7,1 mrd
  • E6 Trøndelag: 19,2% - 5,9 mrd

- Besparelser måles mot estimatet som forelå på det tidspunktet Nye Veier overtok oppstartsporteføljen. Usikkerheten på estimatene varierer fra prosjekt til prosjekt, hvor prosjekter i tidlig fase naturlig nok har noe større usikkerhet enn prosjekter i moden fase, forteller kommunikasjondirektør Christian Altmann i Nye Veier til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.  

Til sammenligning er pengene avsatt til veiformål i årets statsbudsjett på 37 milliarder.

- På porteføljen de fikk tildelt har de klart å snu det samfunnsøkonomiske regnestykket fra over 50 milliarder i minus, til 5 milliarder i pluss. Det handler både om kostnadskutt og økt nytteverdi. Som skattebetaler betaler man mindre og man får veier som er mer nyttig enn planlagt. Det er egentlig en kjempesuksess, sier Solvik Olsen.

Dette til tross for at selskapet så langt bare har åpnet én ny strekning: E18 mellom Tvedestrand og Arendal, som ble ferdig fire måneder før tiden og en halv milliard under estimert tid.

- Kritikerne vil vel si at dette er liksom-besparelser på prosjekter som ikke er gjennomført?

- Frem til de åpnet i Arendal, så har man hørt at overskridelsene ville komme når de først begynte å ferdigstille. Motargumentene har man hørt hele tiden, men det første prosjektet ble billigere enn planlagt, og hvis kostnadskalkylene ikke holder seg andre steder, så må de rapportere det. De klarer å få mer helhet i det de gjør. Det er snart på tide at de som kritiserte Nye Veier før de hadde bygget noe, sier unnskyld, sier Solvik-Olsen.

- De som protesterte ville aldri gjort dette grepet selv. Disse besparelsene skjer ikke fordi en har hatt en flink leder et sted, men fordi det er gjort et konkret politisk grep, som har fått masse kritikk underveis.

- Senterpartiet mente det ville være mindre lys og mindre veiskulder. Men ser man på det de bygger på Hamar, er veiskulderen tre ganger så bred som veiskulderen som ble bygget under de rødgrønne - og med lys. Frostsikringen som det var debatt om har de tatt nye runder med, og det viser seg at var bra nok likevel, påpeker han.

- Har gjort alle bedre

Den tidligere samferdselsministeren mener Nye Veier-eksempelet er relevant inn mot kommunevalgkampen fordi han mener det viser at konkurranse virker - og gjør alle bedre.

- En har nå fått to fagmiljøer som jobber ulikt, men som også har fått friere rammer, og det skjerper begge. En må som politiker vite nøyaktig hva man ønsker å oppnå. Vegvesenet har masse vanvittig dyktige folk, men det har også entreprenørbransjen. Når man kobler dette, skjer det gode ting.

- OPS-prosjektet på Elverum som Vegvesenet sto bak, fikk mye kritikk før det ble satt i gang, men Statens vegvesen har klart å spare 1,5 milliarder kroner på prosjektet og havner foran skjema. Det fungerer ekstremt godt, og Vegvesenet har fått pris for prosjektet som et av to prosjekter i verden som blir sett på som et slags forbilde.

Klikk på bildet for å forstørre.  

- Ser man tilbake til 2015 var det ikke grenser på svartmaling. Påstanden var at en ikke kunne organisere seg bort fra utfordringene, for alle gjorde så godt de kunne. Det samme hører man i dag i eldreomsorgen. Og det er nok sant, men det handler om ledelsesutfordringer. Det er ikke «gutta på gølvet» som er problemet, konkluderer han.

- Nye Veier viste at det gikk an å reformere offentlig sektor. Det er ikke privatisering, men bare mer handlingsrom, frihet og anledning til å tenke nytt.

- Men hvordan skal Østre Toten lære om mer effektiv sykehjemsdrift av at Nye Veier bygger nye veier mer rasjonelt?

- Teknologi kan ha en betydelig del. Telia og Telenor kan nok mer om kommunikasjonsteknologi enn både folk på Østre Toten og i Oslo Rådhus. Hvis det at noe er privat eller basert på konkurranse skal være ekskluderende fra å være med på å utvikle samfunnet, går man glipp av fantastisk mye kompetanse. Programvare er delbart på et sekund, sier han, med henvisning til gjenbruksverdi.

- Suksess med bompengelån

Tidligere statssekretær i samferdseldepartementet, og nåværende leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Senterpartiet) har vært av dem som har vært kritisk til Nye Veier.

- Jeg har ingenting imot Nye Veier AS, selv om jeg synes disse anslagene deres med sparte penger virker vel teoretiske, sier Pollestad til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.  

Senterpartiets Geir Pollestad.

- Min kritikk mot organiseringen av går på at finansiering er låst og de kan risikere om noen år at prosjekter må vente på grunn av at de må vente på penger.

Han viser til at Nye Veier nylig har fått tildelt en større portefølje av prosjekter, uten at de årlige rammene er økt.

- Men de har greid seg så langt med å starte bygging med fullt bompengelån. Frp kan ikke komme unna at suksessen til Nye Veier handler om at de bruker mye bompenger, sier Pollestad.

Annonsebilag