Den nye ordningen har vært varslet siden januar. Nå er forskriften på plass og tiltaket starter opp 1. juni, skriver Nav i en pressemelding.

– Unge har vært særlig hardt rammet av pandemien. Spesielt dem som sto utenfor arbeidslivet før koronapandemien, stiller nå enda lenger bak i køen. Målet med dette sommerjobbtiltaket er at flere i denne gruppen skal få muligheten til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Tiltaket innebærer at arbeidsgiver og Nav spleiser på lønnen til den unge i en avtalt periode. Arbeidsgivere kan ta kontakt med sitt lokale Nav-kontor for å søke om samarbeid.

Langtidsledige arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne skal prioriteres.

(©NTB)