Hver sommer får studenter, skoleelever og arbeidsledige muligheten til å prøve seg i jobb hos bedrifter landet over, men ikke alle er klar over rettighetene sine.

- Det ungdom bør være obs på, er at alle har krav på en arbeidskontrakt. Der skal det stå noe om hvilken jobb du skal gjøre, arbeidstiden, lønnen du skal få og oppsigelsestiden, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Brudd på plikter

Uansett hvor kort periode du skal jobbe, har du krav på det. Likevel er det mange arbeidsgivere som svikter akkurat her.

- Vi ser at 8,4 prosent av sommervikarene ikke har fått kontrakt eller har en mangelfull kontrakt, sier Bjarne Lagesen, ungdomsrådgiver i LO.

Hvert år sender LO ut en sommerpatrulje som dukker opp på arbeidsplasser uten forvarsel - i hele landet, for å sjekke at vikarene får det de har krav på.

- Det punktet som har høyest bruddprosent er informasjon om verneombud. Arbeidsgiver har plikt til å opplyse om hvem som er verneombud, og om reglene på arbeidsplassen, sier Lagesen.

I fjor oppdaget også LOs sommerpatrulje at litt over seks prosent av arbeidsgivere som de besøkte, hadde brudd på personvernloven.

-Dette går på at ikke alle ansatte hadde blitt informert om at det var kameraovervåkning på stedet, forklarer han.

Helse og sikkerhet

Tidligere årene har ikke LOs sommerpatrulje fokusert så mye på verneombud, men de siste tre årene er dette noe de tar opp på sine runder. De reiser rundt på omtrent 6000 arbeidsplasser i sommer, og passer på så alt går riktig for seg.

- Verneombud er kjempeviktig, fordi vi vet at ungdom og arbeidsinnvandrere er overrepresentert når det gjelder skader og dødsulykker knyttet til arbeidsulykker, forklarer Lagesen.

Han legger til at unge og andre som er nye i arbeidslivet, ikke nødvendigvis tenker så mye over hva som er farlig på arbeidsplassen. Derfor er god informasjon viktig. Det er Vollheim i Arbeidstilsynet enig i.

- Etter tilsynsaksjoner vi har gjennomført vet vi at spesielt mange unge arbeidstakere er utsatt for skade, og har høyere risiko for å bli utsatt for ulykker. Derfor er det så viktig at arbeidsgiver sørger for at de får god opplæring, sier hun.

Vollheim forklarer at alle skal læres opp i bruk av utstyr og hjelpemidler. De skal også ha informasjon om sikkerhetsrisikoer, og hva de må gjøre for å utføre oppgavene på en sikker måte.

- For eksempel skal renholdere læres opp i utstyret de bruker som skal sikre at de ikke blir utsatt for farlige stoffer. Og de som jobber med maskiner skal læres opp i sikkerhetsrisikoer rundt dette, og hvilket verneutstyr som må benyttes, sier hun.

Har rettigheter

For å sikre at du som sommervikar får det du har krav på, kan du for eksempel ta kontakt med Arbeidstilsynet.

- Selv om du har krav på skriftlig arbeidsavtale, er det ikke alle som får det. Men det betyr ikke at du ikke har noen rettigheter. Det har du nemlig uansett, forteller Vollheim.

Selv om du får arbeidskontrakt, er det ikke sikkert du får riktig lønn. I noen bransjer er det lovfestet minstelønn, og hvilken lønn du har krav på i disse bransjene, kan du få svar på ved å kontakte Arbeidstilsynet.

- Jeg oppfordrer ungdom til å gjøre seg kjent med sine rettigheter og plikter. Samtidig oppfordrer jeg arbeidsgivere til å gi riktig opplæring, så vi unngår ulykker. Ungdommen er framtidens arbeidskraft, sier hun.

Fagorganisert

Når LOs sommerpatrulje reiser land og strand for å bistå i å ivareta sommervikarers rettigheter, møter de som regel fornøyde arbeidstakere. Likevel har Lagesen en oppfordring til unge.

- Du må kose deg i jobben, men du må også være opptatt av å få det du har rett å krav på. Derfor anbefaler jeg å være fagorganisert, så du kan få hjelp og slipper å stå alene i det om det blir problemer, sier han.

Selv om mange unge ikke tenker på at dette er viktig når man kun har en kortvarig arbeidsperiode, mener Lagesen det er viktig.

- Det gir deg en ekstra trygghet, sier han.