Gå til sidens hovedinnhold

Søndagens korona-måling: Dette mener nordmenn om koronatiltakene

De fleste er fornøyde med tiltakene myndighetene har satt inn.

12. mars ble en rekke tiltak innført i kampen mot koronaviruset - de mest inngripende i fredstid i Norge, sa Erna Solberg. Siden da har forskjellig tiltak blitt både endret og debattert.

I en måling gjort av InFact for Nettavisen og Amedia, sier imidlertid over halvparten seg godt fornøyd med omfanget av tiltak som er innført. 56,1 prosent sier de mener det er innført passe tiltak.

Les siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

Målingen er basert på svar fra 1.000 personer.

Flest fornøyde i Sør-Norge

14,6 prosent mener det er innført for mye tiltak, mens 20,8 prosent mener det er innført for lite. Her er det også forskjeller mellom kjønnene, og mens 9,4 prosent av kvinnene mener det er innført for mye, svarer 19,8 prosent av mennene det samme. 18,3 menn svarer det er innført for lite, mot 23,3 kvinner.

Blant både de yngste og de eldste svarer flere at det er satt inn for lite tiltak enn at det er satt inn for mye. 25 prosent av de mellom 18 og 29, og 17,2 prosent av de over 65 år svarer for lite tiltak, mens henholdsvis 15,3 og 84 svarer for mye tiltak.

Den eneste landsdelen der under 50 prosent svarer at det er satt inn passe tiltak er Nord-Norge, der 45 prosent svarer dette. 31,7 prosent i nord mener det er satt inn for lite tiltak, mens 14,4 mener det er for mye. I Sør-Norge er flest fornøyde, der 62,4 prosent svarer passe tiltak.

Les også: Hyttefolkets flyttetriks satte sinnene i kok - nå kan smellen komme (+)

Mest bekymret for eldre slektninger

Nettavisen har tidligere skrevet om at nordmenn så langt ikke virker å være kjempebekymret for hverken egen økonomi eller egen helse. Disse tallene holder seg stabilt, og på søndagens måling ligger snittscoren på en skala fra 1 til 5, der 5 er svært bekymret 2,5 på spørsmålet om hvor bekymret man er for egen helse. På spørsmål om hvor bekymret de spurte er for egen økonomi er snittscoren 2,35, hvilket er noe opp fra lørdag.

Les også: Dagens korona-måling: Så lenge tror nordmenn vi må leve med epidemien

På fryktindeksen måler Nettavisen temperaturen på en skala fra null til 100, der 50 er det nøytrale snittet. Lørdag lå dette tallet på 47.

Mer tillit enn frykt

På spørsmål om hvor stor tillit en har til helsemyndighetenes arbeid med å begrense epidemien svarer de spurte i gjennomsnitt 3,94 på skalaen fra 1 til 5 på søndagen måling, hvilket er noe ned fra lørdag. På spørsmål om tilliten til statsminister Erna Solbergs ledelse under epidemien er gjennomsnittet 3,61. På begge spørsmålene har snittscoren økt jevnt siden strenge tiltak ble satt inn i kampen mot viruset 12. mars, men er noe ned fra lørdag.

Les også: Enighet om lokale karanteneregler

På tillits-indeksen, som måler tilliten til styresmaktene ligger tallet lørdag på 68. Nordmenn har generelt høy tillit til at helsemyndighetene, de politiske myndighetene og statsminister Erna Solberg håndterer denne krisen på en god måte.

Både tilliten og frykten har holdt seg relativt stabilt den siste tiden:

Kommentarer til denne saken