En norsk kvinne døde på sykehus i Førde mandag kveld etter å ha blitt smittet av rabies på ferie i Asia. Sykehuset opplyser at kvinnen, som var i 20-årene, ble bitt av en hund på ferietur i Asia for om lag to måneder siden. Prøveresultater påviste at kvinnen var smittet av rabies.

Det er foreløpig ikke offentlig kjent hvor kvinnen ferierte, men en rekke populære feriedestinasjoner i Asia har opplevde omfattende rabiesutbrudd den siste tiden.

Den danske legen Niels Højlyng ved SOS International advarte allerede i fjor at de har opplevd et økende antall av skandinaviske turister som er mistenkt for å ha blitt smittet med rabies.

«De seneste årene har vi sett et økende antall eksempler på at reisende fra Skandinavia søker hjelp etter bitt og mistenkt rabies i Thailand og på Bali. Rabies er en sykdom som ikke er å spøke med, og vi må gjøre alt vi kan for å unngå den,» advarte Niels Højlyng i en uttalelse i desember i fjor.

SOS International er verdens største helse- og reiseforsikringsselskap.

Nettavisen har vært i kontakt med SOS International, men Højlyng har tirsdag ikke vært tilgjengelig for et nytt intervju.

Foranledningen til advarselen var et pågående utbrudd i ferielandet Thailand. I fjor var det registret minst tre rabiesrelaterte dødsfall blant mennesker i landet, og 400 dyr var bekreftet rabiessmittet, noen som er en fordobling av året før, ifølge SOS International.

På et tidspunkt i 2018 var det påvist rabiessmitte i hele 40 provinser i Thailand. Thailandske myndigheter iverksatte krisetiltak som vaksinering av hunder, for å få kontroll over situasjonen.

Årets første dødsfall i Thailand

I slutten av april i år døde en 32 år gammel mann i Thailand av rabies. Han var årets første kjente rabies-dødsfall i Thailand, skriver The Nation.

Direktør for Thailands Avdeling for sykdomskontroll, dr. Suwannachai Wattanayingcharoenchai, sier 32-åringen ble bitt av en løshund i november i fjor.

Pasienten oppsøkte ikke legehjelp før det var for sent, da han allerede hadde alvorlige symptomer.

- Hvis en katt eller hund klorer deg eller biter deg, eller slikker på såret ditt, må du umiddelbart rense såret med vann og såpe gjentatte ganger i omtrent ti minutter, råder legen overfor The Nation.

Rabies Indonesia

Indonesia opplevde et voldsomt rabiesutbrudd tidligere i år som tok livet av tolv mennesker. Landets helsemyndigheter opplyser at i tidsperioden januar til februar va det tolv rabiestilfeller blant mennekser som endte med dødsfall, skriver The Jakarta Post.

Myndighetene sier utbruddet skyldes lav vaksinasjonsdekningen blant løshunder og hunder som er kjæledyr. Myndighetene har iverksatt både vaksinering og avliving av hunder for å få kontroll på utbruddet.

59.000 årlige dødsfall

Rabies forårsaker anslagsvis 59.000 dødsfall på verdensbasis hvert år. Den globale alliansen for rabieskontroll (GARC - Global Alliance for Rabies Control) arbeider med å skape oppmerksomhet og bevisstgjøring rundt sykdommen i utviklingsland.

GARC skriver i en bakgrunnsrapport at det er hovedsakelig fattige land som er verst rammet av sykdommen.

«95 prosent av de menneskelige ofrene er fra Afrika og Asia, hovedsakelig fra marginaliserte og fattige landlige lokalsamfunn. Verdens helseorganisasjon (WHO) anser rabies som én av de 20 mest forsømte tropiske sykdommene,» skriver GARC.

- Svært lav overlevelsesrate

Organisasjonene skriver også at det er svært lav overlevelsesrate dersom en er smittet av rabies.

«Med en overlevelsesrate på mindre enn 0,1 prosent, vil de som er utsatt for viruset stå overfor et vanskelig valg: Enten lete etter posteksponeringsprofylakse (PEP, medisinsk behandling som gis etter påvist smitte) eller dø. I enkelte tilfeller koster PEP mer enn den månedlige inntekten til en husstand, og det er velkjent at familier havner enten i en gjeldssituasjon for å betale for PEP eller må selge husdyr som de er avhengig av for å få inntekt. Begge alternativer påfører familier negative framtidsutsikter,» skriver GARC.

Rabies i Europa

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) forekommer det også rabiestilfeller blant mennesker og dyr i Europa.

«I 2017 ble det til WHOs samarbeidssenter for rabiesovervåking rapportert 4 tilfeller av humane rabiestilfeller smittet i Europa, tre av disse var smittet i Russland. I 2017 ble det i Europa rapportert 1915 tilfeller av rabies hos ville dyr (hovedsakelig rev i vestlige områder og mårhund i østlige områder) og 3384 tilfeller blant husdyr (hovedsakelig hunder, katter og storfe). Dyrerabies i Europa ble i 2017 i all hovedsak rapportert fra Russland og Ukraina, men også Tyrkia, Hviterussland, Georgia, Moldova, Polen, Romania og Ungarn melder årlig tilfeller blant husdyr eller ville dyr,» skriver FHI på sine nettsider.