OSLO (Nettavisen): - Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Oslo er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes, skriver Oslo kommune i en pressemelding fredag (6. november) om de nye og skjerpede reglene som trer i kraft natt til tirsdag 10. november, tiltak som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) beskriver som «sosial nedstengning av Oslo».

Les også: Raymond Johansen reagerte kraftig på Nettavisens spørsmål

De nye reglene innebærer at brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer hjemme ikke er tillatt i den kommende perioden.

Byrådet i Oslo besluttet fredag å innføre en sosial nedstengning av Oslo.

- Smittetallene i Europa har vært svært alvorlige de siste ukene, og Norge er nå i starten av andre smittebølge. Vi har en siste mulighet til å slå ned smitten hvis vi iverksetter svært strenge tiltak, og det har byrådet gått inn for i dag, uttaler byrådsleder Raymond Johansen ifølge en pressemelding fra kommunen.

Her lister byrådet opp tiltakene som nå blir gjeldende.

  • Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys
  • All fritidsaktivitet for voksne stenges
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek
  • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
  • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys
  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten
  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold
  • Tiltakene gjelder fra mandag kl. 24.00 og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene. I tillegg vil tidligere vedtatte tiltak videreføres.

Økt kapasitet til testing og sporing

Oslo kommune sier de har hatt god testkapasitet og gode systemer for sporing av smitte i høst, men nå mobiliserer byrådet ekstra ressurser.

- Vi tar beordringsfullmakter i bruk og kaller inn personell fra andre sektorer og virksomheter for å hjelpe til i kampen mot koronaviruset. Det aller viktigste nå er at vi får vernet de sårbare i samfunnet og hindrer å overbelaste helsevesenet, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Skjermer tiltak for barn og unge

Oslo kommune går til rødt nivå på videregående skole, voksenopplæring og fagskole. Det innebærer skjerpede smitteverntiltak på skolene, men ikke nedstengning.

Fysisk kontakt mellom personer skal unngås, klasser skal deles i mindre kohorter og man skal vurdere alternerende oppmøtetider for elever, ifølge den såkalte trafikklysmodellen som Helsedirektoratet har fastsatt.

Barnehager og barneskoler skal fortsatt operere på gult nivå.

- Det er foreløpig lite som tyder på at disse tjenestene spiller en viktig rolle i smittespredning og det er fortsatt lite smitte blant yngre barn, opplyser byrådet.

Bydelene har imidlertid fått beskjed om at de kan redusere åpningstiden i barnehagene dersom det er nødvendig for å klare å overholde smittevernreglene. Ungdomsskoler er bedt om å forberede seg og legge planer for innføring av rødt nivå.

Håper å unngå skolestengning

- Vi gjør disse drastiske tiltakene for nå for å få ned smitten og lette smittesporingen, men også for å unngå å stenge ned barnehager, skoler og fritidsaktiviteter for barn. Vi holder også bibliotekene åpne. Det er viktig at barn- og unge beholder noen av sine arenaer når mye annet stenger ned, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Helsestasjoner og barnevern får beskjed om å tilstrebe nærmest mulig normal drift, og prioritere å fortsette fysiske møter med barn.

Raymond: - Nei, nei, nei

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) avviste overfor Nettavisen fredag at kommunen burde ha innført strengere koronatiltak på et tidligere tidspunkt.

– Nei, nei, nei, svarte byrådslederen på spørsmål om Oslo burde ha innført strengere tiltak tidligere.

I september var det uenigh mellom byrådslederen og helseminister Bent Høie (H) om Oslo burde innføre strenge tiltak som var anbefalt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

– På samme tidspunkt innførte vi svært strenge regler. Vi har hatt de strengeste reglene i Norge hele tiden. På tross av det, ser vi at vi har fått smitte, blant annet importsmitte, sa Johansen til Nettavisen på fredagens pressekonferanse.

Byrådslederen sa at han ved flere anledninger har tatt opp utfordringer knyttet til smittevernreglene på flyplasser.

- At man har hatt fulle fly fra områder med en stupbratt kurve på smitte, så det er mange årsaker til det. Men det er ingen årsak som kan peke tilbake på at ikke vi innførte alle de tiltakene som ble foreslått, sa Johansen.