Senterpartiets sentralstyre behandler tirsdag et konkret forslag fra Senterkvinnene om ting som må endres i partiet. Det skjer etter at partiet i 2018 gjennomførte flere store endringer i samarbeid med nettopp Senterkvinnene og Senterungdommen.

I et utkast til forslagsteksten som NTB har fått tilgang til, blir partiet bedt om å legge fram en sak til sentralstyremøtet i juni om nye varslingsrutiner, der begge kjønn er representert i varslingsinstituttet.

«Dette gjelder varsler knyttet til seksuelt krenkende atferd. Denne endringen bes innarbeidet som en del av revideringen av partiets etiske retningslinjer», står det i et utkast til forslagsteksten.

Forteller om ukultur

Endringene i 2018 ble gjort i etterkant av bekymringsmeldingen Anne-Mari Samskott forteller om i NRK. Samskott sier at ukulturen og håndteringen av varsler i partiet var en medvirkende årsak til at hun meldte seg ut i 2018.

Hun var vara for Senterkvinnene og møtte jevnlig i gruppemøter på Stortinget.

– Det var seksuelle kommentarer og en del fysiske tilnærminger jeg ikke satte pris på, og som jeg mente ikke hørte hjemme i et parti, sier Samskott.

Partiet beklager

Samskott varslet, men sier hun ikke fikk vite om varselet ble tatt opp internt eller førte til konsekvenser. Partisekretær Knut Olsen beklager.

– Senterpartiet beklager sterkt at Samskott opplevde uønskede hendelser i partisammenhenger. Vi er lei oss for at dette kunne skje. Den ukulturen hun beskrev i 2018, ble derfor tatt tak i umiddelbart, skriver Olsen til NRK.

Senterpartiet har siden 2018 endret de etiske retningslinjene og rutinene. Det blir internt omtalt som at partiet har strammet opp praksisen og presisert både kravene som stilles i en varslingssak og selve håndteringen av varsler.

– Ikke gjort nok

Samskott sier til NRK at hun ikke synes det er blitt gjort nok. Hun viser blant annet til den mye omtalte hyttetur-SMS-en til tidligere partileder Liv Signe Navarsete.

Den siste tiden har partileder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppfordret avsenderen av meldingen til å stå fram.

Det skjedde etter at metoo-diskusjonen i Senterpartiet blusset opp etter at forsvarsminister Odd Roger Enoksen måtte gå av.