*Nettavisen* Nyheter.

Sp får 200.000 kroner i forelegg

Foto: (Scanpix/Nettavisen)

Økokrim gir Senterpartiet (Sp) forelegg for overtredelse av bokføringsloven.

04.02.11 12:40

Partiets tidligere generalsekretær, Ivar Egeberg, og en ekstern kommunikasjonsrådgiver er hver i tilegg ilagt bøter på 50.000 kroner.

Økokrim innledet i desember etterforsking for å avklare om utstedelsen av fakturaer fra Senterpartiet i forbindelse med «Prosjekt Fornybar energi» utgjør straffbare overtredelser av regnskapslovgivningen.

Ni mangelfulle fakturaer
Etterforskingen er nå avsluttet og Økokrim har funnet grunnlag for å utferdige et forelegg til Senterpartiet på 200.000 kroner for overtredelse av bokføringsloven § 15 jf § 10.

«Økokrim legger til grunn at Senterpartiet utferdiget eller medvirket til at det ble utferdiget ni fakturaer som ikke hadde korrekt og fullstendig innhold med hensyn til beskrivelse av den utfakturerte ytelsen og/eller angivelse av partene», skriver Økokrim i en pressemelding.

I tillegg har Økokrim funnet grunnlag for å ilegge partiets tidligere generalsekretær, Ivar Egeberg, en bot på 50.000 kroner for medvirkning til de samme forholdene. En ekstern kommunikasjonsrådgiver er ilagt en bot på 50.000 kroner for å ha utferdiget eller medvirket til utferdigelse av fem av fakturaene.

- Jeg aksepterer boten, og har kommet til at vi ikke har håndtert fakturaene som vi skulle, sier Egeberg til Nettavisen.

- Frikjenner styret i Sp
Etterforskingen har ikke gitt grunnlag for å si at styret i Senterpartiet har vært delaktig ved utformingen av fakturaene.

«Ved fastsetting av bøtenes størrelse er det foruten de straffbare forholdene tatt hensyn til de siktedes inntekts- og formuesforhold. Det er videre vektlagt i formildende retning ved straffeutmålingen at de siktede har samarbeidet for å opplyse saken, noe som har vært medvirkende til at etterforskingen har latt seg gjennomføre så raskt», står det i pressemeldingen.

Les også: Sp-revisor får refs

Navarsete: - Tar det med største alvor
Senterparti-leder Liv Signe Navarsete, som selv slipper straff, sier partiet ser alvorlig på avgjørelsen fra Økokrim.

- Senterpartiet tar Økokrims avgjørelse om å gi partiet et forelegg på 200.000 kroner på største alvor, sier Navarsete.

- Partiledelsen tar ansvar for de feil som er gjort. Sentralstyret er i dag informert om avgjørelsen fra Økokrim, og vil gjøre vedtak i saken om kort tid. Arbeidsutvalget i Sp er innstilt på å vedta forelegget, sier Navarsete videre.

Hun sier saken har vært krevende for partiet.

- Saken har vært krevende for Senterpartiet. Men vi har tatt grep i partiet, blant annet ved å bytte revisor og gått gjennom rutiner og retningslinjer for å sikre at lignende hendelser ikke skal skje på nytt, sier Navarsete.

Finanstilsynet: - Holder ikke mål
Finanstilsynet pekte i sin rapport 15. desember på vesentlige svakheter ved revisjonsutførelsen av Senterpartiet, som selskapet Skaarbrevik, Renø & Isaksen AS hadde ansvar for i 2009.

- Denne revisjonen holder ikke mål, så vi kommer til å følge opp revisjonen tett til neste år, sa direktør Anne Merethe Bellamy for regnskaps- og revisortilsynet til Nettavisen.

9. september ble det klart at Sp måtte tilbakebetale 700.000 kroner for å ha mottatt 500.000 kroner fra Eidsiva Energi og 200.000 kroner fra Troms Kraft i strid med partifinansieringsloven.

Les mer om merknadene fra Finanstilsynet her

Flere faktura-mangler
Finanstilsynet fant også andre mangler ved fakturaene:

  • Fakturaene var sendt til offentligkontrollerte virksomheter. Dette kan indikere brudd på partiloven § 17.
  • Fakturaene var uten merverdiavgift.
  • Det var ikke inngått skriftlig avtale eller stilt krav om at det skulle rapporteres for bruken av midlene i samsvar med prosjektet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag