Onsdag avgjør fylkestinget i Innlandet hvorvidt fylket skal oppløses, og Hedmark og Oppland skal gjenoppstå. På fylkestinget er Ap på vippen.

Dermed avgjøres saken i realiteten tirsdag kveld, da representantskapet i Innlandet Arbeiderparti skal lande partiets endelige posisjon. Her sitter Ap-representanter fra alle Innlandets kommuner. Stemmene dem i mellom er fordelt på styrkeforholdet mellom lokallagene til Ap etter medlemstall.

Med seg har politikerne en rådgivende folkeavstemning, der 50,75 prosent av 145.978 velgere stemte for å oppløse Innlandet. 48,19 prosent vil beholde Innlandet og 1,06 prosent stemte blankt.

Les mer: Folkeavstemning i Innlandet: Knapt flertall ønsker å oppløse storfylket

Rett over 166.000 med stemmerett avla ingen stemme, og valgdeltagelsen har blitt kritisert for å være lav. Den landet på 46,7 prosent.

– Demokratisk problem

Blant de som vil beholde Innlandet pekes det også på en medarbeiderundersøkelse der 2200 av de 4070 ansatte i fylkeskommunen sa sitt om saken. 54 prosent vil fortsette med Innlandet og 35 prosent ønsker seg tilbake til de gamle fylkesgrensene. 11 prosent svarte «vet ikke» eller hadde ingen formening.

Ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen (Sp), mener disse ikke kan ha en dobbeltstemme og at folkeavstemningen derfor må være gjeldende.

– Jeg var lenge i tvil om hva jeg skulle stemme selv, men mitt primære standpunkt er at når man har bestemt en folkeavstemning, så må man lytte til den, sier hun til Nettavisen.

Les også: Advarer politikerne: - Denne folkeavstemningen er verdiløs

– Ap ønsket ikke en folkeavstemning. Hvis de av den grunn ignorerer svaret, så synes jeg det er ganske kritikkverdig. Det er ikke så ofte en spør folket til råds, og når en først gjør det, så bør en lytte til det.

– Men det virker jo som at mange i Ap ikke ønsker å følge den.

– Ja, det gjør det. Og det synes jeg er forferdelig trist. Det vil mane til en politikerforakt og er så negativt for demokratiet og samfunnet. At de folkevalgte ikke lytter til det folk har sagt, det misliker jeg sterkt.

Les også: Vedum vurderer endring i utflyttingsskatt

Ordføreren får støtte fra Engerdal-ordfører Line Storsnes, som er Sp-medlem som valgt inn fra den lokale Samlingslista.

– Når det først er avholdt en folkeavstemning, mener jeg det er selvklart at denne bør ha en avgjørende betydning for avgjørelsen av om Innlandet bør bestå eller ikke. Noe annet vil fort føre til en forakt for demokratiske prosesser, og lavere oppslutning ved fremtidige valg.

– Det bør lyttes til folket når folket har talt - ergo mener jeg at Innlandet bør deles opp, slår Storsnes fast.

Vedum-ordfører vil beholde Innlandet

Stange-ordfører Bjarne H. Christiansen (Ap) er blant de som ønsker å bevare dagens struktur.

Han anerkjenner det problematiske ved å ikke følge folkeavstemning, men mener den alene ikke bør bestemme.

– Det er i seg selv prinsipielt problematisk, men det er også andre elementer å ta hensyn til, sier han om å ikke følge avstemningen.

Han nevner at fylkespolitikerne har fått andre råd har gått i retning av å bevare Innlandet. Her trekker han fram medarbeiderundersøkelsen blant de ansatte i fylkeskommunen.

Les også: Fylkestinget i Vestfold og Telemark går inn for oppløsning av fylket

Det ender med at man får «regionpamper» i hver av fylkene, sier Christiansen om å løse opp Innlandet. Ap-ordføreren mener det blir mer styrke og gjennomslagskraft med Innlandet, fordi Oppland og Hedmark blir små i det nasjonale bildet.

– Og det er også gunstig for de minste kommunene, legger han til.

Christiansen nevner også at kommunene Lunner og Jevnaker har forlatt Oppland til fordel for Viken, og at flere kommuner sør i fylket flørter med tanken om å søke flytting til Akershus. Det vil i så fall kreve godkjenning i Stortinget.

Les også: Ane Breivik (23): - Nedlatende av Hadia Tajik

Ordføreren sier han ikke har snakket om saken med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, som bor i kommunen.

Valget var heller ikke enkelt for Sp-ordfører Myhre Moen på Tynset, som forteller at hun måtte tenke seg om før hun avga sin stemme. Til slutt landet hun på å reversere.

– Hva var argumentene for å bevare Innlandet for din del?

– Man mister styrekraft i en periode når man går gjennom en sånn ny runde. Og det kan ha noen fordeler å være stor, i enkelte sammenhenger. At man får mer kraft. Samtidig blir det et problem å nå fram for mange når man er stor. Det blir også færre folkevalgte, som gjør at folk får mindre påvirkning, sier Tynset-ordføreren.