Gå til sidens hovedinnhold

Sp setter foten ned for Faremos politianalyse

Sier klart nei til omfattende nedleggelser av lensmannskontor og politidistrikt.

En rødgrønn regjering kommer ikke til å gjennomføre de omfattende endringene i Grete Faremos politianalyse. Sp sier klart nei til omfattende nedleggelser av lensmannskontor og politidistrikt.

Onsdag overleverte leder i Politianalyseutvalget, Arne Røksund, rapporten som justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) har bestilt for å kunne omorganisere norsk politi.

Utvalgets viktigste anbefaling til Faremo er at antall politidistrikter og lensmannskontorer kuttes kraftig. Røksund fastslo at forskjellene mellom dagens 27 distrikter er så store at man ikke kan snakke om at man har ett politi i Norge. Kvaliteten på polititjenestene er i stor grad avhengig av hvor du bor, viser rapporten.

Utvalget mener antall politidistrikter bør reduseres til seks store regioner, og at antall lensmannskontorer og politiposter bør krympes fra dagens 354 til 210. Utvalget foreslår også å fjerne en rekke sivile oppgaver fra politiet, slik at politiet kan konsentrere seg om kriminalitetsbekjempelse.

– Går for langt
Justisminister Grete Faremo sier hun ikke vil konkludere om antallet distrikter før rapporten har vært på høring.

– Men dette et er en grundig dokumentering av at vi har hatt en for fragmentert struktur. Vi må erkjenne at måten vi har organisert oss på har gitt dårligere muligheter til å lede, sier justisminister Grete Faremo til NTB.

Jenny Klinge, Senterpartiets representant i justiskomiteen, er imidlertid helt klar på at modellen utvalget anbefaler, ikke vil bli noe av i en fortsatt rødgrønn regjering etter valget.

– Vi er åpen for endringer og vi skal gå inn i rapporten på en ordentlig måte, men vi mener utvalget har gått altfor langt. Vi kan fastslå allerede nå at det er uaktuelt for Sp å legge ned så mange lensmannskontorer og politidistrikter, sier hun til NTB.

– Vi må våge
Klinge sier Sp ønsker at antall politidistrikter skal følge fylkesgrensene.

Sp er også skeptisk til å fjerne mange av politiets sivile oppgaver. Klinge sier de sivilt ansatte er en stor ressurs for politiet, og at de ikke er noe penger å spare på å flytte oppgavene til andre etater.

Faremo sier det viktigste må være å få bedre kriminalitetsbekjempelse og gode tjenester.

– Nå får vi en grundig analyse som utfordrer oss på oppgaveporteføljen. Gjør man endringer i den, så betinger det også endringer i struktur. Jeg tror alle partier ser at her får man et så grundig analysemateriell at det krever at man går inn og behandler det på en god måte. Utvalget har gitt klare anbefalinger som vi må våge å gå inn i, sier Faremo i en kommentar til Sps holdning.

Frp for
Med en eventuell ny borgerlig regjering etter valget er det større muligheter for at utvalgets anbefalinger blir fulgt opp.

Fremskrittspartiet har lenge sagt tydelige at de ønsker seks distrikter. Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl sier Høyre ønsker en betraktelig reduksjon av antall distrikter, men at partiet ikke vil konkludere om antallet før de har hatt en grundig diskusjon i partiet og har sett innspillene i høringsrunden.

– Jeg mener uansett at et slikt vedtak bør ha et bredt politisk flertall i Stortinget og en tverrpolitisk enighet, for dette vil være et vedtak vi skal leve med i mange år fremover, sier han til NTB. (©NTB)

Reklame

Opptil 50 prosent på Comfyballs

Kommentarer til denne saken