Norske myndigheter har i syv år har tolket trygdereglene feil og forsømt forpliktelsene i EØS-avtalene.

Saken har avdekket at både Stortinget, regjeringen og domstolene har feilet fordi EØS-regelverket trumfer norsk lov: Du skal kunne ta med trygden ut.

Slår alarm: - Nav må ha strenge regler

Dagen før Anniken Hauglies (H) redegjørelse, roper Sp-topp Per Olaf Lundteigen varsku:

- Hva skal være det gjeldende regelverket? Vi må ha strenge forpliktelser knyttet til enhver ytelse, samt effektiv kontroll, fordi de norske velferdsgodene er så gunstige, sier Lundteigen til Nettavisen.

Feilen som ble offentlig kjent for en uke siden, ble innført under statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap) i juni 2012 og vedvarte helt til nå, under statsråd Anniken Hauglies (H) ledelse.

- Alle har krav på regler som er enkle å praktisere, både den som trenger ytelsen, men også de som sitter i forvaltningen og arbeidsgivere, sier Lundteigen.

Han sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

- Men hvordan skal dette bli når EØS-regelverket trumfer norsk lov, Lunsteigen?

- Det er dilemmaet, men norsk lov er fortsatt viktig, og vi må kreve oppmøte for å få arbeidsavklaringspenger og at for å få sykepenger, skal utviklingen av din sykehistorie følges opp.

- Hvis ikke, må ytelsene bli langt lavere

- Hvordan skal det skje når du er i utlandet, etter denne nye klargjøringen av regelverket?

- EØS gir frihet til at du kan oppholde deg i et svært område, samtidig som Nav må fortsette å stille krav for at du skal kunne få disse ytelsene. Hvis ikke, vil det komme et krav i opinionen om at trygdeytelsene må bli langt lavere enn de er i dag.

Som sykmeldt i Norge får du 100 prosent av lønnen din, oppad begrenset til nær 600.000 kroner. Full ytelse av arbeidsavklaringspenger utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget ditt det siste året før du ble syk.

- Nettopp!

- Det du skisserer som en god løsning minner om måten Nav nettopp har praktisert reglene, Lundteigen?

- Nettopp! Og dette må vi finne ut av. Realiteten er at vi har retter og plikter, alle sammen. Hundrevis av mennesker får hver dag avklart sine saker, vi må raskt avklare hvilke plikter de må oppfylle, for å få disse pengene.

Lundteigen sier som Ap-leder Jonas Gahr Støre at Senterpartiet ikke har tatt stilling til mistillit av Hauglie, noe både SV og Rødt vurderer.

Han sier til Nettavisen at det også blir viktig å identifisere alle Nav-ofrene og se på hvilke parlamentariske konsekvenser saken må få.

Ørjasæter: - På full lønn fra norske skattebetalere

Samfunnsdebattant Elin Ørjasæter skriver i sin kommentar «Velkommen til galehuset EØS» at «ingen har talt skattebetalernes sak».

«Heretter kan langtidssykemeldte dra på heisa-tur til Spania, på full lønn fra norske skattebetalere. Det har nemlig rumenske og italienske politikere bestemt. Dersom den sykmeldte vil dra til Thailand i stedet, vanker det fortsatt full etterforskning og mulig fengselsstraff. Velkommen til galehuset EØS,» skriver hun.

Les også Stavrum: «NAV-ofrene» skrev under egenerklæring om at sykepengene bandt dem til Norge

- Det er grunn til å tro at de fleste av Navs såkalte ofre, visste at de brøt Navs regler. Og disse reglene var laget av Stortinget som igjen var valgt av folket, altså oss alle. De som reiste forbrøt seg mot fellesskapet. Det gjelder moralsk like fullt, selv om NAV ikke tolket EØS-retten på riktig måte, mener Ørjasæter som har særlig interesse for hva som skjer i norsk arbeidsliv.