Gå til sidens hovedinnhold

Sp vil gi deg gratis spill

Senterpartiet jobber for gratis spill på biblioteket. FrP vil det stikk motsatte. Dette mener politikerne om dataspill.

(Spillmagasinet): Mandag er det stortingsvalg og de siste ukene har politikerne diskutert gode og dårlige lærere, skolebøker, skatt og innvandring. Men de fleste partiene har også en formening om dataspillenes fremtid i Norge.

Vi har sett på de ulike partiprogrammene og funnet ut hva stortingspartiene lover spillere og spillutviklere mellom 2009 og 2013. Her får du tips om hvilket parti du bør stemme, om du ennå ikke har bestemt deg.

Vil styrke spillkompetansen i Norge

Venstre er et av partiene som tar et klarest standpunkt i forhold til dataspill.

- Spill- og multimedieopplevelser har blitt et betydelig segment innen de kreative næringene. Samme teknologi er også viktig innen andre industrier. Venstre ønsker å styrke kompetansen innen spillutvikling og spillprogrammering, skriver partiet i sitt program for 2009 til 2013.

Måtene Venstre ønsker å sikre høyere spillkompetanse på i Norge er å styrke forskning og utdanning inn spill, spillprogrammering og spilldesign samt gi Norsk kulturråd større frihet til å forvalte sine offentlige tilskuddsordninger.

Gratis spill på biblioteket

Senterpartiet har planer for bibliotekene i Norge og ønsker blant annet å opprette «Bibliotek i butikk» i bygder og bydelsutkanter der det er langt til bibliotek og bokbussen ikke kjører innom.

Det er gode nyheter for spillere, Sp ønsker nemlig å opprette en innkjøpsordning for musikk, film og dataspill knyttet til folkebibliotekene.

- Bedre tilgjengelighet av dette i alle lokalsamfunn vil også ha en utjevnende effekt mellom ulike sosiale og geografiske grupper, skriver Sp i sitt program.

Frp vil begrense tilgangen

Mens Senterpartiet vil ha gratis tilgang på dataspill gjennom de offentlige bibliotekene, går Fremskrittspartiet i motsatt retning.

- Vi mener bibliotekenes kjernevirksomhet må styrkes, men at aktivitet med hensyn til ren underholdningstilbud, som konkurrerer med privat næringsliv med fordel kan reduseres. Dette gjelder blant annet utlån av dataspill, cd, dvd og så videre, heter det Landsstyrets innstilling fra 27. mars.

Og det er det eneste Frp ønsker å mene om spill.

SV og Ap vil ha flere norske spill

I SVs arbeidsprogram for perioden 2009 - 2013 heter det at «likestilling mellom målformene nynorsk og bokmål er et viktig prinsipp, som må gjelde for alle områder i vårt moderne medie– og teknologisamfunn».

Det er nok ikke de beste nyhetene for elever som ønsker sidemålet dit pepper'n gror, men SV vil samtidig arbeide for flere gode norske dataspill for barn med norsk språk og innhold.

De får støtte fra Arbeiderpartiet som vil jobbe for å øke støtten til norske dataspill. Utover det nevner ikke Ap dataspill i sitt kommende partiprogram.

Bekymret for spillavhengighet

Kristelig Folkeparti har ikke dataspill med i sitt partiprogram, men nevner spilleavhengighet spesielt.

- Spilleavhengighet er et økende problem blant nordmenn. Undersøkelser viser at så mange som 50.000 nordmenn har et problematisk forhold til spill, skriver partiet.

KrF tenker nok spesielt på pengespill og spilleautomater, men ønsker blant annet å videreføre tilbudet til Hjelpetelefonen. Hjelpetelefonen mottar også en del telefoner fra spillere som sliter med for eksempel «World of Warcraft», så indirekte kan også KrF være et dataspillvennlig parti.

Høyre spiller ikke dataspill

Høyre har ingen meninger om dataspill spesielt, men skriver på generelt grunnlag at «kunst og kultur har en egenverdi, og er et av de områdene i samfunnet hvor markedet ikke er tilstrekkelig».

Videre mener Høyre at det er «viktig med mer mangfold også i finansiering og vurdering av kulturaktiviteter. Det bør derfor etableres en kultur- og næringslivsorganisasjon som har kompetanse til å forvalte en blanding av offentlige og private midler til finansiering av kulturlivet. En slik organisasjon vil utgjøre et viktig tillegg til Kulturrådet».

På forsiden av Spillmagasinet finner du flere saker om spill.

Reklame

Grillpakken som gir deg saftig mat

Kommentarer til denne saken