*Nettavisen* Nyheter.

Spanderer på mannfolka

Foto: (Thinkstock)

Mens arbeidsgiver betaler julebordet for mennene, må damene betale selv.

14.11.11 13:15

(SIDE2): Skal du på julebord i år? Da er sjansen stor for at du som kvinne må betale hele eller deler selv - mens kjæresten din slipper og arbeidsgiver tar regningen.

For ifølge InFact, som har gjennomført en julebordsundersøkelse for Xtra personell, betaler arbeidsgiver for halvparten av mannfolka, mens for kvinner er det kun 40 prosent som får dekket utgiftene ved julefesten.

Yrkesvalg
Til sammen 65 prosent av oss får julebordet betalt av jobben - 46 prosent får dekket alt, den resterende delen må betale deler av festlighetene selv. Og 35 prosent dekker altså alt selv - og flesteparten av de er kvinner.

- Ser vi på kjønnsfordelingen alene så kan dette tyde på grundig forskjellsbehandling. Samtidig ligger nok forklaringen i at kvinner er overrepresentert i sektorer hvor påspanderte julebord er heller unntaket enn regelen. Tallene viser blant annet at mens 60,3 prosent av de ansatt i privat sektor får fullt ut påspandert julebordet, er tilsvarende andel i offentlig sektor kun 28,6 prosent, så skillelinjen går nok heller mellom sektorer enn mellom kjønn, sier administrerende direktør Kristian Fæste i Xtra personell.

Privat og offentlig forskjell
Ansatte i offentlig sektor er det 28,6 prosent som får fullfinansiert julebord av arbeidsgiver, mens 30,6 prosent må betale deler av julebordet selv. Hele 31,3 prosent av de ansatte i offentlig sektor får ikke tilbud om julebord fra arbeidsgiver i det hele tatt. Det er innenfor utdanning og forskning at færrest får tilbud om fullfinansiert julebord fra arbeidsgiveren med kun 22,2 prosent.

Derimot får 60,3 prosent i privat sektor fullt ut påspandert julebord av jobben, mens 10,2 prosent må bidra noe selv. 17,9 prosent får ikke tilbud om julebord. Innenfor handel- og kontorbransjen finner man de mest spandable arbeidsgiverne, der betaler arbeidsgiver hele gildet for 75,7 prosent av de ansatte.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Thinkstock

- Flere og dyrere julebord i privat sektor er ingen overraskelse. Julebordstradisjonen står ikke like sterkt i det offentlige, og i knappe budsjettider er nok ikke fullfinansierte julebord det som prioriteres øverst. Offentlig sektor finansieres også i det store og hele av skattebetalerne, og man skal være forsiktig med hva man bruker skattebetalernes penger til, så det er forståelig at man er mindre spandable med slike sosiale aktiviteter i offentlig sektor, mener Fæste.

Det er også forskjeller i landsdelene - undersøkelsen viser at i Akershus får 55,5 prosent fullfinansiert julebordet, mens i motsatt ende av skalaen ligger Trøndelag, der 36,4 prosent får festen dekket full ut.

Alder
45,4 sier de opplever julebordet som verdifullt eller svært verdifullt - andelen blant unge er 51,2 prosent, 32,3 prosent av arbeidstakerne over 60 år mener det samme. I tillegg er det flere menn (47,7) enn kvinner (43,1) som opplever julebordet som et verdifullt gode.

- Som toppleder og arbeidsgiver er jeg ikke noen stor tilhenger av julebord hvor det gjerne følger fri flyt av mat og drikke. Det er nok av eksempler på hva julebord med åpne kraner kan føre til. Samtidig viser denne undersøkelsen at mange setter pris på julebordet, og da særlig de unge. Klarer arbeidsgiver å gjennomføre julebordet i ordnede former, tror jeg at slike arrangementer har en god kulturbyggingseffekt, sier Fæste.

Bedre hos naboen
Undersøkelsen ble også gjennomført i Sverige. Der får flere dekket julebordet enn i Norge - nemlig 54,5 prosent. I Sverige er også kjønnsforskjellene tydeligere enn her hjemme. 60,4 prosent av svenske menn får gratis julebord av jobben, andelen svenske kvinner er 48,7.

- Tallene viser at julebordstradisjonen står sterkt i begge land, og at mønsteret om kjønnsforskjeller og stor forskjell i spanderingen mellom offentlig og privat sektor er det samme i begge land, sier Fæste.

Mer fra Side2? Sjekk forsiden her!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.