*Nettavisen* Nyheter.

Spår at renten har grodd fast

Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Nyhet peker på at rentesjefen toer sine hender.

08.03.12 08:44

Norges Bank avholder nytt rentemøte onsdag 14. mars og legger samme dag frem Pengepolitisk rapport 1/2012.

Ved forrige rentemøte i desember 2011 kuttet sentralbanken styringsrenten med 50 basispunkter til 1,75 prosent.

Handelsbanken Capital Markets skriver i en fersk rapport at positive signaler fra industrien fører til at styringsrenten nå kommer til å holdes uendret.

Produksjonstallene for industrien i årets første måned ble bedre enn først ventet.

I januar økte produksjonen med 1,1 prosent. Det viser den sesongjusterte totalindeksen for produksjonen, som offentliggjøres av Statistisk sentralbyrå

De oppløftende tallene viser også at optimismen i industrisektoren øker i takt med produksjonen de siste to månedene.

Økningen i produksjonen ble dratt opp av mat, trevirke og kjemikalier.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK!

Uendret rente
- Oppturen på produksjon i januar viser at den norske økonomien går bedre enn Norges Bank sine estimater fra desember. På grunn av økt produksjon og sterke arbeidsledighetstall i Norge, tror vi at styringsrenten vil holdes uendret, skriver Handelsbanken i sin rapport.

Også Sparebanken Vest tror på uendret styringsrente neste onsdag.

- Vi tror sentralbanken kommer til å holde renten uendret på 1,75 prosent ved rentemøtet 14. mars, og signalisere at renten kommer til å bli liggende på det nivået ut året, sier direktør for Sparebanken Vest Markets, Hallgeir Isdahl.

Lysere utsikter
Han mener at utsiktene ser lysere ut på kontinentet i dag enn i desember.

- Sentralbankens begrunnelse for å kutte 50 basispunkter i desember var blant annet at det ble gjort for å demme opp for en eventuell videre eskalering av gjeldssituasjonen i Europa. I etterkant av desember-møtet har finansmarkedene stabilisert seg noe. Kredittpåslagene til banker og stater har falt og aksjemarkedene har steget.

- Tiltakene fra den europeiske sentralbanken, som har tilført europeiske banker rundt 1.000 mrd euro i form av billige lån har gitt effekt, samtidig som det har kommet oppløftende makrotall fra USA. Situasjonen som vi skulle demme opp for har således ikke inntruffet - i hvert fall ikke så langt - og taler klart for at renten ikke blir satt videre ned, sier Isdahl.

Eric Bruce i Nordea er ikke enig. Han tror at den lave inflasjonen blir tungen på vektskålen, og at sentralbanken dermed kommer til å sette ned styringsrenten.

- Hvis vi har rett, så kommer inflasjonen til å ligge 0,2 prosent under Norges Banks inflasjonsmål. Derfor tror vi Norges Bank til å sette ned renten, skriver han i en rapport.

Han tar forbehold om at signalene fra Olsen i sin årlige tale, kan tyde på at man ikke legger like mye vekt på inflasjonsmålene som de pleier.

Kan fortsatt bli verre
Isdahl legger til at på tross av noen bedringstegn i internasjonal økonomi råder det fremdeles stor usikkerhet.

- Særlig i Europa ser vi svak økonomisk utvikling, med stadig høyere arbeidsledighet kombinert med behov forstramme offentlige budsjetter. Dette gir et svært begrenset handlingsrom med tanke på å stimulere økonomien og den svake utviklingen vil trolig vedvare i lang tid fremover. Risikoen for ytterligere forverring ansees fremdeles som stor. Basert på dette og med en rekordsterk kronekurs på toppen er det dermed heller ikke rom for en særnorsk renteoppgang med det første, selv om signalene både fra bedrifter og husholdninger signaliserer stigende optimisme og relativt god fart for norsk økonomi, sier Isdahl.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.