Over 40 prosent av de spurte i en undersøkelse om nordmenns ferievaner skal ha fire uker eller mer i sammenhengende ferie. Kun fem prosent sier de bare skal ta én ukes ferie i sommer.

I undersøkelsen, der 845 nordmenn er intervjuet av InFact for Hotels.com, kommer det frem at hele 48 prosent av nordlendingene skal ta ut fire uker eller mer.

I en jafs
Nesten hver fjerde nordmann (24 prosent) tar tre uker sammenhengende ferie, mens 14 prosent velger to uker. 8 prosent av de spurte skal ikke ha noe ferie i det hele tatt.

Mens mange nordlendinger tar ut mye av ferien i en jafs, er det folk i Oslo som sprer ferien mest, med i underkant av en fjerdedel som tar ut to uker sammenhengende ferie, og ytterligere en fjerdedel som tar tre uker. I Oslo, Sør-Norge og på Vestlandet tar under 40 prosent ut fire uker eller mer.

Med familien
Over 80 prosent av oss foretrekker å feriere med familien. Voksne folk ferierer oftere alene. 8 prosent av dem mellom 40 og 59 år foretrekker eget selskap. Kun 2 prosent mellom 18 og 39 år velger aleneferie.

Blant dem som vil feriere med en venn, troner Oslo på topp med 10,5 prosent, mens Sør-Norge (1,1 prosent) og Midt-Norge (3,4 prosent) er mest venneløse på tur. Landssnittet her er på 5,7 prosent.

Og 3 prosent av de spurte opplyser friskt at de tar med seg sin elsker eller elskerinne på tur.