Gå til sidens hovedinnhold

Sparket for politivold - håper Høyesterett gir ham jobben tilbake

Politimann sendte hunden for å bite arrestant i låret.

- Det er en skremmende tanke at dersom man gjør en menneskelig feil, konkluderes det med at du må finne deg noe annet å gjøre, sier den tidligere politibetjenten til Nordlys.

Natt til 7. februar 2010 var han på jobb i Troms politidistrikt da han og flere andre kolleger måtte ta opp jakten på en mann som nektet å stoppe i kontroll.

Etter å ha gjemt seg under en kai i Tromsø sentrum, valgte mannen til slutt å overgi seg. Idet to politifolk holdt ham nede og var i ferd med å sette på ham håndjern, sendte tjenestemannen fram hunden sin slik at arrestanten ble bitt i låret.

Bot på 10.000 kroner
Selv om skadene var overfladiske og den pågrepne selv ikke ønsket å gå videre med saken, fikk hundebittet store konsekvenser for tjenestemannen.

Han ble bøtelagt for 10.000 kroner for «grov uforstand» i tjeneste, en bot som også ble opprettholdt av Nord-Troms tingrett.

Deretter mistet han jobben, etter at tilsettingsrådet i Troms politidistrikt i 2011 besluttet å avskjedige ham fra hans stilling i politiet.

Avskjedigelsen ble klaget til politiets sentrale tilsettingsråd, men heller ikke her vant politimannen gjennom. Dermed endte saken som arbeidsrettssak for Oslo tingrett og senere Borgarting lagmannsrett.

Vant i tingretten
I første instans vant den tidligere tjenestemannen. Staten ved Regjeringsadvokaten anket imidlertid til lagmannsretten, som 19. juni i år avsa dom i saken.

Her tapte eks-politimannen, men han har nå anket til Høyesterett. Det er ennå ikke bestemt hvorvidt de vil ta opp saken eller ikke.

- Jeg vant en knusende dom i tingretten, hvor jeg fikk medhold i at jeg oppfattet situasjonen som en reell fare. Jeg kan ikke ta stilling til andres vurderinger, men fra mitt ståsted, med min bakgrunn og erfaring, vurderte jeg det som potensielt farlig, sier den tidligere politibetjenten.

Advokat John Christian Elden er prosessfullmektig for eks-politimannen.

- Vi mener tingretten kom til riktig resultat, og at vilkårene for oppsigelse ikke er til stede, sier Elden i en kort kommentar til Nordlys.

Støtte fra fagforening
Politiets Fellesforbund i Troms politidistrikt har også engasjert seg i saken på den tidligere politimannens side.

Blant annet har de bistått han økonomisk gjennom to, muligens snart tre, rettsinstanser.

- Dette er en viktig sak for å få avgjort hvor lite eller mye som skal til for å bli sagt opp, sier Karl Karlsson, leder i Politiets Fellesforbund i Troms-politiet.

Han viser til en sak fra Sunnmøre i 2011. Her slo en politimann en 24-årig mann i ansiktet etter at vedkommende hadde blitt pågrepet.

Politimannen ble dømt til 30 dagers betinget fengsel og bøtelagt for 20.000 kroner for vold i tjeneste, men fikk likevel beholde jobben.

- Det er derfor vi ønsker at Høyesterett skal se på dette. Det har vært sammenlignbare saker hvor enkelte har mistet jobben, mens andre har fått beholde den, sier Karlsson.

Politimesteren: - Det går en grense
Ole Bredrup Sæverud, politimester i Troms, er enig i at saken er av interessant, prinsipiell karakter.

- Det er ikke noen klar grense for maktbruk. Politiet er samfunnets maktapparat, og skal kunne bruke makt. I en del situasjoner går det fort, og det er ikke alltid lett å finsikte alt, sier Sæverud, men legger til:

- Man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig. Samtidig som det er et visst slingringsmonn, er det en grense for når det er legitimt å bruke makt. Det er dette saken handler om.

Les flere saker i Nordlys

Politihundsaken

* Natt til 7. februar 2010 blir en arrestant bitt i låret av en politihund under pågripelse i Tromsø sentrum.

* Hundeføreren blir suspendert fra sin stilling, og i 2011 blir han avskjediget fra sin stilling av tilsettingsrådet i Troms politidistrikt.

* Han får en bot på 10.000 kroner for «grov uforstand» i tjeneste. Nord-Troms tingrett opprettholder bøteleggingen.

* Han saksøker staten for å jobben tilbake, og vinner i Oslo tingrett. Regjeringsadvokaten anker imidlertid saken videre.

* I juni i år avviser Borgarting lagmannsrett eks-politimannens søksmål. Han har nå anket til Høyesterett.

Kilde: Nordlys

Reklame

NÅ: Sjekk de utrolige tilbudene på Spring Friday

Kommentarer til denne saken