– Ingen har lyst til at skolen skal sperre av Facebook. Men de bør gjøre det til vårt eget beste, for det går ut over undervisningen.

Det sa Helene Bellos (15) da Barn og unges kommunestyre (BUK) i Lørenskog i går diskuterte skole- og oppvekstsjefens forslag til retningslinjer for bruk av digitalt utstyr på skolen, skriver Romerikes Blad.

Vil ha mobil i friminuttet
Forslaget, som skal behandles av politikerne i skole- og oppvekstutvalget 28. februar, inneholder både retningslinjer og reaksjoner ved brudd på reglene.

Blant annet heter det at mobiltelefoner ikke skal brukes i undervisningstiden, men at de enkelte driftsstyrene kan tillate det i undervisningsrelatert sammenheng.

Likeledes kan driftsstyret vedta at mobilen skal være slått av når elevene bringer den inn i skolebygningen eller inn på skolens område. Det siste punktet vakte ikke mye gehør i BUK-forsamlingen.

– Jeg synes det må være lov å spille spill og høre musikk på mobilen i friminuttene, men at det ødelegger konsentrasjonen i timene, sier Johan Lind Betten (11), og oppsummerer med det BUK-flertallets holdning.

Sperre sosiale medier
Elevene var også samstemte i at det bør være lov å ha med egen pc og bruke den til skolerelatert arbeid i timene, men at tilgangen til sosiale medier som Facebook og MSN bør sperres.

– Det virker forstyrrende i timen, er 15-åringene Julie Simonine Sundberg, Helene Bellos, Ramin Shakory og Mathilde Berger Skogen enige om.

BUK vedtok å gå inn for felles retningslinjer for digitalt utstyr, men at disse deles opp for ungdomstrinnet og barnetrinnet. BUK vedtok også at skolene og driftsstyrene skal ha større innflytelse i slike saker.

– Elevene er også ganske enige i at det er streng nok straff å få mobilen inndratt resten av dagen ved brudd på reglene, og de vil fjerne forslaget om at foresatte må hente mobilen ved gjentatte brudd på reglene, sier BUK-koordinator Wenda Roe Steen i skole- og oppveksttjenesten.

Les flere saker fra Romerikes Blad her.