Gå til sidens hovedinnhold

Spesialenheten henlegger saken mot Janne Kristiansen

Tidligere PST-sjef går fri etter anklagene om å ha lekket hemmelig informasjon.

Spesialenheten henlegger saken mot tidligere PST-sjef Janne Kristiansen. Hun går dermed fri for anklagene om å ha lekket sensitiv informasjon om E-tjenestens operasjoner i Pakistan til offentligheten.

Les pressemeldingen fra Spesialenhten her (PDF)

- Saken er henlagt etter bevisets stilling, sier leder for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, til Nettavisen.

Kun ett avhør
Han sier det bare er Janne Kristiansen selv Spesialenheten har gjennomført et formelt avhør med. Spesialenheten ønsket også å avhøre personell i Forsvarsdepartementet, men det satte taushetsplikten en stopper for.

- Vi ba om dette fordi det var viktig for de påtalemessige vurderingene, men vi registrerer at det ikke lot seg gjøre, sier Presthus.

Måtte gå som PST-sjef
Det var i en åpen høring i Stortinget at PST-sjef Janne Kristiansen kom til å røpe at Forsvarets etterretningstjeneste er representert i Pakistan. På bakgrunn av uttalelsene gikk hun like etter av som PST-sjef. I en pressemelding fra Justisdepartementet ble det opplyst at Kristiansen måtte gå fordi det var konstatert mulig taushetsbrudd gjennom offentliggjøring av gradert informasjon.

Janne Kristiansen har ikke erkjent straffskyld.

Spesialenheten har bedt Forsvarsdepartementets folk vitne i saken, men departementet har ikke ville gi vitnene fritak fra taushetsplikten. Dermed har Spesialenheten hatt lite annet å støtte seg til enn Janne Kristiansens egen forklaring.

Her er forsnakkelsen

«Vi har samarbeid med mer enn 60 lands sikkerhets- og etterretningstjenester i PST. Vi har et nært og godt samarbeid med våre naboer, de nordiske land, og vi har det særlig med USA, England og Tyskland. Men når det gjelder spørsmålet om samarbeidet med Pakistan er det ikke riktig av meg å svare på det på det nåværende tidspunkt. Det er ikke et land som vi per dags dato har offisiell samarbeid med. Dette er noe departementet til en hver tid må godkjenne. Vi har hele tiden fokus på nye samarbeidspartnere. Men vi har også via E-tjenesten et... de som er utenlandstjenesten, har et godt og nært samarbeid... det vil si... det må de svare på selv... De har representasjon i disse landene du tenker på. Vi har jo et nært samarbeid med E-tjenesten.»

PST-sjef Janne Kristiansen under høring i Stortinget 18. januar

Hør Janne Kristiansens forsnakkelse her

- Vanskelig å få belyst
«Spesialenheten for politisaker har ut fra en samlet vurdering besluttet å innstille etterforskningen mot Janne Kristiansen. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på Janne Kristiansens forklaring og at det uten vitneforklaringer fra personell innenfor Forsvarsdepartementets ansvarsområde er vanskelig å få belyst de faktiske forhold på et vis som vil være nødvendig for den strafferettslige bedømmelsen av saken. Saken er henlagt etter bevisets stilling.», heter det i kunngjøringen fra Spesialenheten.

Det var 18. januar under en høring om 22. juli-saken at uttalelsene om E-tjenestens virksomhet falt. Dagen etter innledet Spesialenheten sin etterforskning.

- Politiets behandling av denne saken er ikke noe 22. juli-komiteen kan eller vil blande seg inn i, sier leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen (Frp), til Nettavisen.

Spesialenhetens vedtak kan påklages til Riksadvokaten.

Kommentarer til denne saken