Kommende torsdag vil Spesialenheten begjære Eirik Jensen varetektsfengslet i åtte nye uker får Nettavisen opplyst.

19. juni ble den tidligere betrodde polititoppen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld og har anket dommen til Høyesterett og den er altså ikke rettskraftig. I første pausen under rettsmøtet med domsopplesningen ble han pågrepet av mannskaper fra Spesialenheten og to spanere fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Les også: Dømt til maksimal straff: Slik kan fengselstilværelsen bli for Eirik Jensen

- Har ingen dom å sone

På ettermiddagen ble han fraktet til Kongsvinger fengsel hvor han har sittet varetektsfengslet siden, i påvente av behandlingen i Høyesterett.

Fengslingsmøtet torsdag er berammet klokken 10.45, får Nettavisen opplyst.

- Han begjærer seg løslatt. Han er ikke domfelt og har ingen dom å sone. Det er da ikke riktig at han skal sitte i varetekt for sikkerhets skyld, sier stjerneadvokat og Jensen-forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

I forrige fengslingsmøte fikk Jensen medhold i Oslo tingrett og ble besluttet løslatt, men avgjørelsen ble anket til Borgarting lagmannsrett, den samme domstolen som dømte ham til 21 års fengsel.

Men dette er helt vanlig og «tjenestevei» for rettssaker som har vært behandlet i Oslo tingrett.

Borgarting lagmannsrett mente at narko- og korrupsjonsdommen var så alvorlig at det vil kunne svekke tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri. Elden utelukker ikke at det vil bli anket til en annen domstol enn Borgarting lagmannsrett dersom dette skulle bli en aktuell problemstilling.

- Verken en dommer i Oslo tingrett eller tre dommere i lagmannsretten forvalter med endelig virkning «den alminnelige rettsfølelse», og det er vel så sannsynlig at tingretten er enig med forrige tingrettsdommer som med de tre lagdommerne fra samme domstol som dømte Jensen, sier Elden offensivt.

- Dersom det skulle bli nødvendig å anke en avgjørelse fra Oslo tingrett vil vi også måtte se på hvilken domstol det skal ankes til, og habiliteten der.

Retten skal behandle det samme spørsmålet i det kommende fengslingsmøtet som ved forrige gang, regulert etter straffeprosessloven 172.

- Grunnlag for varetektsfengsling

- Hvilke nye momenter vil være aktuelt å trekke frem under torsdagens fengslingsmøte?

- Det kommer vi tilbake til torsdag. Siden sist har vi særlig hatt fokus på hva som er den «alminnelige rettsfølelse», som ikke er det samme som «Borgartings rettsfølelse», sier Elden med klar adresse.

Les også: Eirik Jensens samboer: - Det var mannen min, kjæresten min som stod der og fikk en så forferdelig dom

Spesialenheten opprettholder den samme grunnargumentasjonen som sist i sin nye begjæring om fengsling:

- Spesialenheten for politisaker mener det er grunnlag for varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172 frem til det foreligger rettskraftig dom. Fortsatt fengsling begjæres med samme begrunnelse som tidligere og dette vil det i nødvendig grad bli redegjort for i rettsmøtet, sier fungerende leder i Spesialenheten, Jens Olav Sæther, til Nettavisen.

Han ønsker ikke å bekrefte opplysningene om varigheten på begjæringen på nye åtte uker i varetekt for Jensen.

- Det er sendt skriftlig begjæring til retten om fortsatt fengsling og tingretten har berammet et rettsmøte hvor spørsmålet skal behandles. Under rettsmøtet vil jeg legge ned endelig påstand, herunder hvor lang fengslingsperioden etter vårt syn bør være. Det er i utgangspunktet et åpent rettsmøte og ved å møte opp vil du få svar på spørsmålet samtidig med retten.

Har det tungt i fengsel

Nettavisen får opplyst at de snart fire ukene i fengsel har vært svært krevende for Jensen. Han har ikke benyttet seg av fellesskapsaktiviteter, hatt noe kontakt med andre innsatte og oppholder seg for det aller meste for seg selv på cellen, med unntak av sporadiske lufteturer og samtaler med fengselspresten.

Ved tre tilfeller har han fått besøk av sine nærmeste.

Han har også brukt tiden til å skrive flere brev, ett av dem på 36 sider der han langer ut mot dommen, som Nettavisen har omtalt.

- Jeg må si vi ble opprørte og forbannet, skriver den tidligere politimannen blant annet om dommen i det krasse brevet.

Han kritiserer også Spesialenheten for deres håndtering av saken. Spesialenheten har på et internmøte hos Riksadvokaten i mars, før Norge ble stengt ned på grunn av koronaen i mars, blitt omtalt med rosende ord for deres håndtering av saken, får Nettavisen opplyst.

I forrige fengslingsmøte kritiserte Jensen også måten han ble pågrepet i pausen av domsopplesningen. Samboer Ragna Lise Vikre mente pågripelsen minnet om en maktdemonstrasjon.

I samme sak som Jensen ble hasjsmugleren Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel. Han fikk betydelig strafferabatt, syv år, for å ha snakket Jensen inn i saken. I tillegg fikk han ett års strafferabatt for tiden som er gått.

Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013 og har mer eller mindre sittet varetektsfengslet på Ila i over seks og et halvt år. Ingen andre i Norge har sittet så lenge i varetekt.