Regjeringen la i februar ut den nyeste handlingsplanen mot spilleproblemer, som gjelder for perioden 2022-2025 og er den sjette i rekken siden 2005. Siden 2015-2019 har spillproblemene økt med hele 60 prosent. Spesielt har tilgjengeligheten av spill på mobiltelefonen, samt konsekvensene av pandemien medført at spillproblemene har fortsatt å øke.

I den nyeste planen legges det spesielt vekt på å iverksette tiltak for å forebygge spillproblemer blant barn og unge, yngre voksne menn, pårørende familier, idrettsutøvere, minoriteter og utsatte grupper i utsatte grupper i samfunnet f.eks. de med lav inntekt, studenter og innsatte, samt sårbare grupper i sårbare situasjoner, for eksempel ved sykdom og tidligere problemspilling.

Avhengigheten eskalerte

Daglig leder i Spillavhengighet Norge, Lill-Tove Bergmo merker en stor pågang i antall henvendelser fra spillavhengige og pårørende i 2020 og 2021. De siste årene har de opplevd en økt pågang av personer med spillproblemer. Hun erfarer at da det ble mulig å spille digitalt eskalerte spillingen og problemene for veldig mange.

– At du har tilgang til spill på nett døgnet rundt, gjør det enklere å skjule spillingen. Mange av dem som går i gruppeterapi hos oss forteller at de kunne spille mens familien var til stede, forklarer Bergmo.

Gevinsten innleder problemer

Hun har observert utviklingen i de siste tjue årene, og opplever at gevinsten i pengespillet ofte er en inngangsport til å utvikle et spillproblem.

– Jeg har sett mange eksempler på at det er først når gjelden blir uhåndterbar eller at de blir avslørt av familie eller lignende, at de tar kontakt med hjelpeapparatet, konstaterer hun.

– Mange er glade i spill, og spesielt pengespill er mer akseptert i samfunnet. Folk har lettere for å forstå rusproblematikk, fordi du tilfører kroppen rusen. Mange opplever det som vanskelig å identifisere avhengigheten, som utløser dopamin og gir den samme effekten du får av rus.

Les også: Tindersvindler-offeret langer ut mot långivere: - Uverdig for Norge

Yngre generasjon

Bergmo ser også en tydelig kobling mellom dataspill og pengespill, fordi stadig flere dataspill får tilsvarende funksjoner som pengespill.

– Vi er bekymret over hva som skjer i det man fyller 18 år. Den yngre generasjonen vil ha en helt annen forutsetning for å sette grenser for sine egne barn når de blir eldre. Dataspillproblemer er relativt nytt, forklarer hun.

– Siden man ikke blir kvitt spillene er det viktig å satse på forebygging og tiltak. Spilleavhengighet Norge mener at det bør bli en total stans i reklame for pengespill på lik linje som alkohol og tobakk. Derimot har vi ingen visjon om å bli kvitt pengespill, fordi det vil aldri være mulig. Vi er for at spill skal være regulert, og enda strengere enn hva det er i dag.

Følelsen av panikk

Christoffer Lian (30) fra Larvik kom seg ut av spilleavhengigheten for fire år siden. Han husker godt den første følelsen av panikk som kom etter at han hadde maksimert grensen på sitt MasterCard, uten at han hadde råd til å betale ned på det.

– På det meste sjonglerte jeg med fire kredittkort og tre forbrukslån på totalt 190 000 kroner. Jeg brukte mye tid på å sette opp budsjetter og plan for å klare å betale ned på forfalte regninger for å unngå inkassogjeld. På den tiden hadde jeg søkt om refinansiering i 29 banker, men fått avslag fra alle siden jeg kun hadde en deltidsjobb, sier han.

Eskalerte raskt

For Lian startet den aktive spillingen allerede i åttende klasse og varte frem til 2017. Han husker godt de første gangene han testet spilleautomatene på nærbutikken i lunsjpausene på ungdomsskolen. I starten ga guttestrekene ham en følelse av å være rebell, som gjorde det spennende å spille på automater.

– Det var ensomheten som gjorde at spillingen til slutt ble min nye sosiale aktivitet. Spillingen ga meg en form for trygghet, sier han.

Det var først da han oppdaget at han kunne spille på nett at spillingen eskalerte. Han spilte litt på Norsk Tipping, som var en av de kjedeligste plattformene.

– De internasjonale spillene var mest spennende fordi du får et lynraskt resultat på spillingen. Du kan også spille med større penger.

Les også

Etter 12 års fravær får «Mohammed» fem minutter med moren ved sykesenga

Skjulte avhengigheten

– Det mest utfordrende var å holde spillingen skjult for familie og venner. Vi spillavhengige er superflinke til å skjule avhengigheten.

Lian fikk behandlet spilleavhengigheten sin etter å ha blitt fersket av sin egen mor for fem år siden. På den tiden hadde han ikke råd til å betale husleia enda han hadde en normal inntekt.

– Jeg la alle kortene på bordet og bestemte meg for å ta tak i problemet. Det første jeg gjorde var å ta kontakt med Spilleavhengighet Norge som jeg hadde et møte med veldig raskt. Jeg bestemte meg så for å slutte å spille. De tre første ukene var en stor påkjenning. Jeg sykmeldte meg i samråd med lege. Jeg har lært mye i tiden etter spillavhengigheten, blant annet å få et nytt og sosialt liv, og å håndtere følelser på en bedre måte.

Redd for motstand

– Til dem som kontakter meg i dag om et reelt spillproblem, forteller jeg at det er viktig å åpne seg opp om problemene og snakke med noen. Selv var jeg redd for å møte motstand når jeg åpnet meg. Jeg er glad jeg var ærlig om spillproblemene mine.

Han fremhever viktigheten av at folk bryr seg. At du møter motgang og ender opp i noen kamper med de nærmeste, ender som oftest opp godt til slutt.

Lian har i dag ulike verv både i Spillavhengighet Norge og i Blå Kors. Han forteller at han er med på å starte opp en terapigruppe i Skien. Han har nettopp begynt å synge i kor og har det veldig bra.

Økt pågang

Oddvar Jordheim Tyssen har jobbet som psykolog på Blå Kors poliklinikk Oslo i de siste seks årene.

–I 2020 og 2021 har vi fått flere henvendelser fra spilleavhengige enn rusavhengige. Vi har rundt 2000 konsultasjoner årlig til spilleavhengige og deres pårørende, bekrefter han.

– Dersom man antar at mennesker med alvorlige spillproblemer har mellom fem og femten pårørende inkludert venner og kollegaer, kommer man fort opp i 3-400 000 berørte parter. Det gjør spillavhengighet til et stort samfunnsmessig problem, med folk som lider grunnet spilling, opplyser han.

Alvorlige konsekvenser


Jordheim Tyssen fremhever at spillavhengighet belaster personen i svært stor grad.

– Avhengigheten bidrar til relasjonelle problemer, og ikke minst til økonomiske og psykiske problemer.

Les også: Spillegal ble satt til å styre millionbudsjett - tømte kassen på noen få dager

En flukt

– Vi erfarer at man ofte spiller for å flykte fra en stressende situasjon og for å dempe stress og bekymringer.

Han fremhever at det er et stort ubehag å holde spillingen skjult.

– For mange dominerer spillingen store deler av livet. Spillingen blir som annen avhengighet, noe som man ikke klarer å kontrollere selv. Det er vanlig å lyve til sine nærmeste og bruke enhver anledning til å få tak i penger. Å leve et slikt dobbeltliv opplever de fleste som svært ubehagelig. Det kanskje vanskeligste for folk er å holde ting skjult for de man er glad i, sier han.

Indre og ytre kontroll

– Jeg pleier å snakke med pasientene mine om ytre kontroll, og hva du kan gjøre selv for å øke avstanden til spill. Å stenge spillkontoer, eller at andre kan overta økonomien i en periode kan være effektfullt. Man kan også installere et gamband-filter på mobil eller pc, som hjelper deg å begrense spillingen, informerer han.

På klinikken jobber de også med å styrke den indre kontrollen som går på å gjenkjenne tanker og følelser knyttet til spill.

– Vi arbeider med hvordan du kan håndtere spilltrangen, hvilken funksjon spillingen har hatt, samt finne andre måter å takle ubehag og snakke om hvordan spillingen påvirker pårørende.

Snakk om økonomi

Han løfter frem verdien av å snakke med barna om økonomi, gjeld og spill.

– Å være tydelig på egne verdier og hva man selv synes om pengespill på en forståelig måte, er viktig. Som forelder bør man tenke over egen spilling. Vi ser en klar sammenheng i å vokse opp i et hjem der foreldrene spiller og sårbarhet for senere spillproblemer. Det er viktig å utvikle et tillitsfullt forhold til barna, og balansere deres behov for uavhengighet med foreldre sitt behov til å overvåke barnas holdninger knyttet til pengespill. Våg å snakke med barna om økonomiske disposisjoner og mulige farer, informerer han.