Gå til sidens hovedinnhold

Spillselskap inngikk hemmelig forlik med Baasland

Det australske spilleselskapet Centrebet har trukket søksmålet de har anlagt mot Bjarte Baasland fra Høyesterett. I stedet har partene inngått et hemmelig forlik.

Oslo (NTB): Gamblingselskapet er et av to som ble omtalt etter at bispesønnen spilte bort 60 millioner kroner fra 2005 til 2008.

I kjølvannet av fengselsstraffer og konkurser har Baasland og hans juridiske rådgivere forsøkt å berede grunnen for et framtidig erstatningssøksmål for en norsk domstol mot Centrebet og bet 365 som Baasland har ment hadde ansvar for hans store tap.

Les også: - Har ikke noe ønske om at han skal vinne

I mai skulle det egentlig gått to saker for Høyesterett hvor spørsmål om juridiske avgrensinger skulle trekkes.

Centrebet trakk overraskende sitt søksmål mandag og har i stedet valgt å inngå forlik med Baasland.

Trekker kravet
- Saken er ennå ikke blitt avgjort av domstolene, men i dag har partene nådd en enighet som har resultert i at Baasland trekker sitt krav mot Centrebet, skriver selskapet i en pressemelding til NTB tirsdag ettermiddag.

- Partene er uenige om Centrebet kan holdes ansvarlig for Baaslands tap. Ingen kompensasjon er utbetalt til Baasland eller hans kreditorer, står det videre.

Centrebets norske advokat, Stine Helèn Pettersen, vil ikke kommentere saken overfor NTB ut over å vise til uttalelsene fra klienten. Baaslands prosessfullmektig Hege Birkeland Ersdal svarte tirsdag ettermiddag ikke på henvendelser fra NTB.

- Ikke aktuelt
Baasland skal også møte Hillside/ bet 365 i et søksmål i Høyesterett i slutten av mai. I motsetning til Centrebet er dette selskapet delvis plassert i Europa og er underlagt britisk lov.

Les også: Bispesønn tapte søksmål mot tippeselskaper

Der er Baasland saksøker i forsøket på å få norsk domstols medhold i spørsmålet om han har krav på forbrukervern etter gjeldende europeiske regler. bet 365 har allerede vunnet fram med sitt syn i britisk Høyesterett, men denne avgjørelsen vil Baasland at norsk Høyesterett skal overprøve.

- Jeg kjenner ikke til dette forliket og kan si at det ikke er aktuelt for oss å inngå noen avtale med Baasland, sier, sier prosessfullmektig Henning E. Asheim for Hillside/ bet 365 til NTB.

Fakta om Baasland-saken
2008:
* 11. september: Biskopen i Stavanger, Ernst Baasland og hans kone Bodhild blir erklært konkurs. De har garantert for lån på i alt 16,5 millioner kroner for å hjelpe sønnen Bjarte, som er i pengeknipe. Samme dag går biskopen ut i permisjon.
* 14. september: Bjarte Baasland melder seg for politiet i Oslo. Han er siktet for grovt bedrageri, men slipper varetekt.
* 26. november: Bjarte Baasland erkjenner skyld for grovt bedrageri av 26,6 millioner kroner og vil ta en tilståelsesdom.
* 10. desember: Ernst Baasland søker avskjed som biskop.

2009:
* 21. september: Bodhild Baasland blir siktet for forsettlig grovt bedrageri av 5,5 millioner kroner. Hun nektet straffskyld.
* 2. oktober: Oslo tingrett dømmer Bjarte Baasland til fire års fengsel for grovt bedrageri etter å ha spilt bort over 60 millioner kroner på nettspill i hovedsakelig det australske Centrebet og det britiske Hillside/ bet 365 International.
* 3. desember: Oslo tingrett avslår å behandle Bjarte Baaslands erstatningskrav mot det australske spilleselskapet Centrebet, som han mener brukte uetiske metoder for å holde spillingen hans i gang fra 2006 til 2008. Etter rettens mening har saken ikke tilstrekkelig tilknytning til Norge.

2010:
* 8. april: Også lagmannsretten avviser Bjarte Baaslands søksmål mot Centrebet.
* 24. juni: Høyesteretts ankeutvalg avgjør at Baaslands søksmål mot det utenlandske spillselskapet skal prøves for Høyesterett
* 2. september: Bjarte Baasland blir i Borgarting lagmannsrett dømt til tre år og tre måneders fengsel for grovt bedrageri.
* 13. oktober: Høyesterett bestemmer at Bjarte Baasland får fremmet saken sin mot spillselskapet Centrebet for Oslo tingrett.
*20. desember: Britisk High Court of Justice i England slår fast i en rettskraftig dom at bet 365 ikke har noe ansvar overfor Baasland.

2012:
* 21. mars: Påtalemyndigheten trekker bedrageritiltalen og sikter Bodhild Baasland for grovt uaktsomt bedrageri.
* 29. mars: Bodhild Baasland dømmes til fem måneders fengsel, hvorav fire måneder betinget, for grovt uaktsomt bedrageri. I tillegg må hun tilbakebetale 5,5 millioner kroner.

2013:
* 5. september: Borgarting lagmannsrett gir Baasland medhold i kravet om at søksmålet mot Centrebet kan føres for norske domstoler og med norsk lov.
* 20. september: Centrebet får medhold i Høyesterett i det australske Nordterritoriet om at det er australsk lov som gjelder i saken, og at Baasland derfor ikke har krav på erstatning.
* 5. oktober: Borgarting lagmannsrett forkaster anken fra Centrebet og slår fast at saken har sterk tilknytning til Norge. Centrebet anker til norsk Høyesterett.
* 9. oktober: Borgarting lagmannsrett avviser Baaslands sak mot Hillside/ bet 365 og viser til rettsavgjørelsen i England fra 2010 som den gyldige konklusjonen. Baasland anker til norsk Høyesterett.

2014:
* 6. mai: Centrebet stiller i Høyesterett hvor de bestrider at Norge er riktig arena for framtidige søksmål om pengekrav fra Bjarte Baasland. Det er satt av halvannen dag til saken.
* 20. mai: Bjarte Baasland stiller mot Hillside/ bet 365 i Høyesterett. Han bestrider at saken med kravet om erstatning er avgjort i engelsk rett i 2010 og vil ha Høyesteretts medhold i søksmål kan rettes mot selskapet i Norge. (©NTB)

Kommentarer til denne saken