Helsedepartementet foreslår å klistre bilder på røykpakkene, sammen med tekstadvarslene som allerede står der i dag. Mange av bildene viser alvorlig sykdom og dramatiske helsetilstander. Kreftsvulst, respirator, rynkete og flekkete hud, sprøyter og impotens er noen av motivene, som kommer fra EUs bildebank.

Undersøkelse
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å komme med en anbefaling om hvilke bilder de mener bør brukes.

Seniorrådgiver Rita Lindbak i Helsedirektoratet sier til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at bildene velges etter ulike kriterier.

– Vi ønsker at bildene skal være effektive, også i ulike målgrupper, og vi vurderer om det er god sammenheng mellom tekst og bilde. Det er også en fordel med variasjon, så vi prøver å unngå bilder som ligner hverandre til de ulike tekstene, slik at det ikke bare blir sykehusbilder, for eksempel. Så ser vi også på forskningslitteratur og andre lands vurderinger, sier hun.

Direktoratet og Synovate har også gjort en webundersøkelse blant ca 1.000 personer der målet er å finne ut hvordan folk responderer på bildene.

– Vi får snart resultatene fra denne. Det blir også retningsgivende, forteller Lindbak.

42 bilder
I dag har røykpakkene 14 ulike tekstadvarsler. Det finnes tre bilder, som EU har laget, til hver tekst. Helsedirektoratet skal nå velge ett av disse bildene til hver tekstadvarsel. Lindbak påpeker at direktoratet ikke kan velge andre bilder enn EUs. I august skal anbefalingene presenteres for helse- og omsorgsdepartementet.

Ifølge departementet har minst 25 andre land innført slike bilder på røykpakkene, og mange vurderer det.

– Forskningen viser at bilder er effektivt fordi det er lettere å huske og fordi det sier tydeligere hva som er helserisikoen. Dessuten vet vi at effekten av dagens advarsler vil svekkes etter hvert, sa statssekretær Ellen Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet tidligere i år.

Samtidig som direktoratet jobber med utvelgelsen av bilder, pågår altså høringen blant kommuner, organisasjoner og andre instanser. Høringsfristen er 6. august.