Det skriver finansmannen i et debattinnlegg i Aftenposten onsdag.

I sommer ble det kjent at den profilerte TV 2-journalisten, Fredrik Græsvik, hadde sendt flere meldinger til Furuseth. Der han kom med sterke anklager og udokumenterte påstander om hatytringer, og påfølgende trusler om mediedekning i TV 2.

Påstandene ble også sendt til Furuseths arbeidsgiver.

Det skjedde etter at Furuseth la ut et kritisk innlegg på Facebook, om TV 2 og nyhetsredaktør Karianne Solbrække, i kjølvannet av masseskytingen i Oslo.

– Forsøk på karakterdrap

– Jeg opplevde hendelsene som et forsøk på karakterdrap av meg, sier Furuseth til Aftenposten.

– Det virker ikke som pressens etiske regelverk er laget for å kunne behandle en sak som min, sier han.

Furuseth mener at meldingene til både ham og hans arbeidsgiver faller inn under punkt 2.2 i Vær Varsom-plakaten, som omhandler pressens uavhengighet, integritet og troverdighet.

– Jeg syns fortsatt at saken er veldig grov. Ikke nødvendigvis for meg, men hvis den rammet noen som ikke hadde samme standing på arbeidsplassen, og som ikke har ressurser og nettverk til å slå tilbake. Hva hadde skjedd da? sier Furuseth til Nettavisen.

Og han ber Pressens Faglige Utvalg om å behandle saken prinsipielt. Han har heller ikke fattet noen avgjørelse for om han selv blir å melde Græsvik inn til PFU.

– Jeg trenger ikke hjelp til å skrive en klage, men jeg mener at denne saken er såpass spesiell at Presseforbundet burde ta grep selv, sier han.

Vurderer du å klage Græsvik inn til PFU selv?

– Det er ikke noe jeg har kommet til en konklusjon på enda, og er noe jeg vil vurdere. Men det er dette jeg mener presseforbundet burde se på selv.

Ikke vanlig

Furuseth ønsker altså at Presseforbundet kommer på banen.
– Det groveste er maktmisbruket. Det er problematisk hvis man bruker den makten pressen har til å utøve press eller oppnå fordeler. Hvordan rammes slik oppførsel av Vær Varsom-plakaten, og derfor ønsket jeg å invitere Presseforbundet på banen, sier Græsvik til Nettavisen.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, sier til Aftenposten at initiativretten, altså retten til at forbundet på eget initiativ tar opp en sak uten at noe er klaget inn, er noe som brukes svært sjeldent.

– Den brukes i tilfeller som er veldig prinsipielle, eller i tilfeller hvor vedkommende ikke kan forventes å kunne klage selv. Vi har ikke vurdert å bruke initiativretten i denne saken, da Furuseth virker fullt ut i stand til å klage selv, sier Floberghagen til avisen.

I debattinnlegget går Furuseth langt i å etterlyse at presseforbundet selv tar grep: «Saken er så spesiell at PFU bør gjøre viktige grenseoppganger. Det bør skje på presseforbundets initiativ, uten min videre medvirkning.»

Floberghagen sier at dersom Furuseth skulle bestemme seg for å klage, vil han kunne få bistand fra PFU-sekretariatet til å peke på relevante punkter i Vær Varsom-plakaten.

– Jeg er helt enig i at man ikke kan forvente at alle skal kunne VVP. Derfor tilbyr vi denne bistanden, sier hun.

Slakter TV 2-reporterens oppførsel – nå beklager han

Spør om journalisters makt

I PFU er det ikke lett å finne regler som omfatter den type henvendelse Furuseth opplevde, fra en reporter utenfor arbeidstid, og uten at det egentlig var ment å bli en sak, skriver avisen.

Furuseth spør om det mangler noen punkter i Vær Varsom-plakaten.

– Som journalist i et større mediehus forvalter du en enorm makt som kan brukes som et pressmiddel. Hva hvis du trykker direkte eller indirekte på noen knapper for å oppnå fordeler eller utøve press? Kanskje bør det være en egen regel som handler om journalisters makt, sier han.

Beklaget meldingene

Furuseth fortalte i juni til Nettavisen at han opplevde meldingene fra Græsvik som truende, og et forsøk på å tie ham.

Ledelsen i TV 2 har i ettertid beklaget det som skjedde, og sagt at opptredenen ikke forenelig med kanalens oppdrag.

Græsvik selv har også beklaget.

Han ønsker ikke å kommentere kritikken i det nye debattinnlegget overfor Aftenposten.