Gå til sidens hovedinnhold

Spør politikerne i Lokalavisen St. Hanshaugen

Lokalavisen ønsker at beboerne skal få direkte svar på saker de lurer på om lokalmiljøet og lokalpolitikerne før bydelsvalget i september. I den forbindelse oppfordrer vi alle til å sende spørsmål til oss, så vi kan grille de kommende bydelsutvalgspolitikerne med temaer leserne lurer på.

St. Hanshaugen: I september går bydelsvalget av stabelen, sammen med kommune- og fylkestingsvalget. Beboerne i Bydel St. Hanshaugen kan stemme direkte på den politikeren de mener bør få plass i bydelsutvalget. De nye politikerne i bydelsutvalget skal sitte i perioden 2007-2011. Nominasjonslistene er klare, og Lokalavisen St. Hanshaugen ønsker å presentere hvert av partienes førstekandidater. I den forbindelse skal politikerne utspørres om det beboerne selv ønsker å få svar på.

Ivaretar lokale interesser

Bydelsutvalget skal ivareta bydelens interesser og prioriteringer og er satt sammen av representanter fra de ulike politiske partiene. Utvalget skal føre tilsyn og kontroller av bydelsadministrasjonens arbeid. Bydelsutvalget har også ansvar for å forvalte rammebudsjettet de får tildelt fra Oslo kommune. I tillegg forvalter alle bydeler det som kalles kulturmidler. Disse pengene kan bydelspolitikerne tildele ulike organisasjoner, kulturlag eller aktiviteter. Det samme gjelder bydelsbudsjettet. Når administrasjonen har klargjort budsjettforslaget for bydelen, skal politikerne gjøre eventuelle endringer vedta dette.

Utvalget i Bydel St. Hanshaugen har møter én gang i måneden. Her er det anledning for publikum å fremme sine hjertesaker eller meninger: Under åpen halvtime kan alle i salen ta ordet og snakke direkte til politikerne.


Få svar!

Det er første gang i år at bydelens befolkning kan stemme direkte på sine politiske favoritter. Derfor er det viktig å få frem hva de ulike partiene står for og hvilke hjertesaker politikerne har lokalt. Lokalavisen St. Hanshaugen ønsker at beboerne skal få komme på banen med det de lurer på.

Spørsmål til politikerne sendes til: camilla.svendsen@


lokalavisen.no, innen mandag 14. mai klokken 13.00.

Utfra dette skal vi love å stille politikerne til veggs, på befolkningens vegne.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial