Nettavisen har tatt lesernes spørsmål til seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle i avdeling Smittevern og Beredskap ved Folkehelseinstituttet.

Les også: Drastiske tiltak mot virusspredning: - Alle får en annerledes hverdag

Les også: Nordmenn går bananas på butikkene: Med munnbind og hansker fyller de sekker med dopapir

På hvilket tidspunkt når vi trolig smittetoppen?

FHI svarer: Det er noe vi har gjort en del estimater på, og som vi vil legge fram etterhvert, men det er vanskelig å si sikkert.

Nettavisen ble denne uken kontaktet av en far som fryktet at hans sønn var smittet gjennom netthandel. Figurer kjøpt på nett var sendt fra Italia, og sønnen hadde blitt syk etter dette.

FHI svarer: -Vi anser netthandel som en usannsynlig smittevei. Vi vet at virus kan overleve på flater fra timer til dager, men det anses som lite sannsynlig at eventuelle virus på pakker, vil ha særlig evne til å forårsake sykdom. Vi er ikke kjent med at noen er smittet via pakker og forsendelser.

Når kollega er smittet av koronavirus

Hvis en kollega blir smittet: Skal alle ansatte som har jobbet med personen sendes hjem? Eller skal vi vente til symptomer dukker opp?

FHI svarer: - Nei, hvis man er syk og har symptomer, så skal man gå hjem, eller hvis helsepersonell har definert deg som en nær kontakt som skal i karantene. Kolleger må være oppmerksomme på om de får symptomer. De kan kanskje ha vært utsatt for smitte. Man er mest smittsom når en har symptomer, sier Eriksen-Volle.

Hun poengterer at alle kolleger av en koronasmittet ikke nødvendigvis skal i karantene. Dette er vurderingen som blir tatt av helsepersonell, ut fra når i sykdomsforløpet kolleger hadde kontakt med den smittede, og omfanget av kontakten.

Barn og ektemann

Er det trygt at barn går i barnehage/skole hvis foreldre er i korona-karantene?

FHI svarer: Hvis du er i karantene, så er det ikke sikkert du er smittet. Hvis du ikke har symptomer, så er det mindre risiko for å smitte barna, og enda mindre risiko for at de smitter andre igjen.

Torsdag var det forvirring om reglene for karantene. Nå gjelder: Hvis en person settes i karantene, så gjelder ikke det for alle i husstanden.

Les mer: Full forvirring om karantenereglene

Hvordan kan man vite når barn, som til vanlig blir astma-syk, er smittet med korona?

FHI svarer: Det er vanskelig å skille mellom covid-19 og vanlige influensa symptomer. Kun en prøve vil avklare om man er smittet med det ene eller det andre.

Jeg har alle symptomer, fastlegen sier at egenmelding må brukes. Er hjemme mens barn og partner er på jobb. Hvordan skal jeg vite at jeg ikke har smittet personer på jobb, min partner, mine barn, når jeg ikke har blitt testet?

FHI svarer: Hvem som testes og ikke, vurderes av legen ut fra kriterier. Blant de som ikke møter kriteriene men er syk, så er det også viktig å holde seg hjemme. Dette, for ikke å smitte andre med vanlig influensa også. Hvis det blir mange syke, så må vi lære oss å leve med usikkerheten om det var korona eller vanlig influensa du hadde. Men rådene er de samme om det er korona eller vanlig influensa: Du skal holde deg hjemme for å unngå å smitte andre.

Når skal man isolere seg?

Skal man to uker i karantene hvis man har vært i nærheten av noen som har fått påvist korona-smitte?

FHI svarer: Det er kommunelegen som går gjennom nærkontakten en smittet har hatt, og som vurderer hvem som har vært i risikogruppen og hvem som ikke har vært det. Det er ikke opp til den enkelte å gjøre disse vurderingene.

Skal man isolere seg ved vanlig forkjølelse symptomer?

FHI svarer: Ja, er man syk, så skal man holde seg hjemme. Det er et generelt råd.

Hvem er i høyrisikogruppe

Flere lesere lurer på om de tilhører risikogruppen, hvis de har ulike diagnoser som diabetes, ME, hashimoto eller går på blodfortynnende midler.

FHI svarer: Hvem som er i risikogruppen legger vi ut på våre nettsider fortløpende (her er nettsiden). Denne informasjonen endres etterhvert som vi får mere og bedre informasjon. Jeg har ikke sett at blodfortynnende midler i seg selv gjør at personer er i en risikogruppe, men det er en grunn til at man bruker slike medikamenter, og personer med en rekke hjerte-og karlidelser er i risikogruppen.

Smittekilder

Er det begrensninger på import av matvarer fra Italia?

FHI svarer: Nei, tiltak mot matsmitte er ikke veien å gå. Det er ingen kjente tilfeller av matsmitte med koronavirus.

Hvor lenge overlever viruset på for eksempel grønnsaker og brød i butikken?

FHI svarer: Vi ser ikke noe smitte via mat, så risikoen er liten, men her må alle vise ansvar. Vask hendene før du går inn i matbutikken.

Kan viruset spre seg gjennom drikkevannet, hvis en smittet jobber i vannverket?

FHI svarer: Vi har ingen indikasjoner på at viruset lever godt i vann.

Hvor lang tid går det fra du blir smittet til du kan bli testet positiv?

FHI svarer: Jo mer symptomer du har, desto lettere får man en ekte positiv test. Tidlig i forløpet kan det være vanskelig å indentifisere viruset.

Er det trygt i svømmehaller?

FHI svarer: Klor tar koronavirus. Så kan man legge til at de samme forholdsreglene gjelder når du er nær andre mennesker i svømmehallen, men fra vannet i selve bassenget vil koronaviruset ikke kunne smitte.

Myndighetene har stengt svømmebasseng, dette fordi en kan komme i nær kontakt med andre i garderoben og liknende.

Blir man immun?

Blir man immun hvis man har blir smittet og blir frisk igjen?

FHI svarer: Det vet vi ikke ennå. Det synes som om man er immun i en periode iallefall, men hvor lang den perioden er, vet vi ikke.

Hvis symptomene for en del er så milde at mange ikke vil anse seg som syk, og man er immun etter sykdom, vil det være nyttig og avgjørende for samfunnet å vite at man har vært syk. Kan man teste på antistoffer etter sykdomsforløp?

FHI svarer: Per i dag er det ikke etablert antistofftester som viser om man har gjennomgått COVID-19 sykdom ved norske laboratorier. Det prioriteres å teste for akutt sykdom med PCR test. Antistofftester er blitt lansert fra kommersielle aktører, og det arbeides per nå med å vurdere egnede tester som kan benyttes til dette formålet. På sikt vil nok slike tester være tilgjengelige.

Dør viruset ved 27 grader?

FHI svarer: Nei, det gjør det ikke. Her er det forskjell på i kroppen og utenfor kroppen. Den overlever en viss stund med 30 - 40 grader også utenfor kroppen. Hadde den død ved 27 grader i kroppen, så hadde den ikke vært smittsom.

C-vitamin-behandling

Er det sammenheng mellom dødeligheten på grunn av korona og septisk sjokk? Behandlingen med C-vitamin for septisk sjokk har nettopp vært diskutert her til lands. Er behandling med C-vitamin en del av korona-behandlingen?

FHI svarer: Noen få får alvorlige symptomer på korona. Et av de alvorlige symptomene er septisk sjokk. C-vitamin vil ikke være hovedbehandlingsvei for septisk sjokk. Jeg er ikke kjent med at C-vitamin har en effekt på septisk sjokk.